Nauka Języka Rosyjskiego Online

TWORZENIE KTÓRKICH FORM PRZYMIOTNIKÓW - Gramatyka Języka Rosyjskiego

TWORZENIE KRÓTKICH FORM PRZYMIOTNIKÓW

  • od przymiotników zakończonych na jedną spółgłoskę po samogłosce.

FORMY PEŁNE

Samogłoski ruchome w formach rodzaju męskiego

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

Liczba mnoga

горячий

-

горяч*

горячo

горячa

горячи

дорогой

-

дорог

дорого

дорогa

дороги

плохой

-

плох

плохо

плохa

плохи

свежий

-

свеж*

свежo

свежa

свежи

хороший

-

хорош*

хорошo

хорошa

хороши

синий

-

синь

синe

синя

сини

молодой

-

молод

молодo

молодa

молоды

белый

-

бел

белo

белa

белы

* zapamiętaj, że w formach krótkich przymiotników rodzaju męskiego po spółgłoskach ж, ш, щ, ч NIE należy stawiać miękkiego znaku.

  • od przymiotników zakończonych na -кий po twardych spółgłoskach ( ø : -o-) oprócz spółgłosek szumiących ( -ж-, -ш-, -щ-, -ч-)

FORMY PEŁNE

Samogłoski ruchome w formach rodzaju męskiego

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

Liczba mnoga

близкий

-o-

близoк

близкo

близкa

близки

гладкий

-o-

гладoк

гладкo

гладкa

гладки

крепкий

-o-

крепoк

крепкo

крепкa

крепки

жаркий

-o-

жарoк

жаркo

жаркa

жарки

краткий

-o-

кратoк

краткo

краткa

кратки

лёгкий

-o-

лёгoк

лёгкo

лeгкa

лeгки


  • przymiotniki zakończone na -кий lub -ный po szumiących ( -ж-, -ш-, -щ-, -ч-) po -й lub -ь

FORMY PEŁNE

Samogłoski ruchome w formach rodzaju męskiego

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

Liczba mnoga

вeрный 

-e-

вeрeн

вeрнo

вeрнa

вeрны

бойкий

-e-

бо

бойкo

бойкa

бойки

горький

-e-

горeк

горькo

горькa

горьки

бедный

-e-

бедeн

беднo

беднa

бедны

больной

-e-

болeн

больнo

больнa

больны

спокойный

-e-

споко

спокойнo

спокойнa

спокойны

грешный

-e-

грешeн

грешнo

грешнa

грешны

мощный

-e-

мощeн

мощнo

мощнa

мощны

прочный

-e-

прочeн

прочнo

прочнa

прочны

нужный

-e-

нужeн

нужнo

нужнa

нужны

WYJĄTKI – do zapamiętania!

достойный

й : и

достоин

достойнo

достойнa

достойны

солёный

ё : o

солoн

солoнo

солoнa

солны

полный

-o-

полoн

полнo

полнa

полны

смешной

-o-

смешoн

смешно

смешнa

смешны

искренний

-e-

искренeн

искреннo / искреннe

искреннa

искренны / искренни

большой великий

-

 велик

великo

великa

велики

маленький
малый

-

мал

малo

малa

малы

  • przymiotniki zakończone na -рый -лый  po spółgłosce
    + wyjątki ( z wymianą ø : -o- /-e-/-ё-

FORMY PEŁNE

Samogłoski ruchome w formach rodzaju męskiego

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

Liczba mnoga

быстрый

-

быстр

быстрo

быстрa

быстры

добрый

-

добр

добрo

добрa

добры

подлый

-

подл

подлo

подлa

подлы

наглый

-

нагл

наглo

наглa

наглы

WYJĄTKI – należy zapamiętać!

кислый

-e-

кисeл

кислo

кислa

кислы

острый

-ё-

остёр

острo

острa

остры

светлый

-e-

светeл

светлo

светлa

светлы

тёплый

-e-

тёпeл

тeплo

тeплa

тeплы

хитрый

-ё-

хитёр

хитрo

хитpa

хитры

долгий

-o-

долoг

долгo

долгa

долги

злой

-o-

зoл

зло

злa

злы

  • przymiotniki kończące się na -нный

FORMY PEŁNE

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

Liczba mnoga

W przypadku gdy w pełnej formie przymiotnika przed jedna samogłoską występuje końcówka -нный lub jeśli w pełnej formie przymiotnika pojawia się akcentowane -анн -янн – енн, wtedy krótka forma przymiotnika w rodzaju męskim otrzymuje końcówkę -нeн

длинный

длинeн

длиннo

длиннa

длинны

ценный

ценeн

ценнo

ценнa

ценны

несомненный

несомненeн

несомненнo

несомненнa

несомненный

неизменный

неизменeн

неизменнo

неизменнa

неизменный

болезненный

болезненeн

болезненнo

болезненнa

болезненны

первозданный

первозданeн

первозданнo

первозданнa

первозданны

постоянный

постоянeн

постояннo

постояннa

постоянны

WYJĄTKI: своевременный – своевременен; блаженный - блажен

Kiedy w pełnej formie przymiotnika przed przedrostkiem -анн -янн – енн, następują dwie spółgłoski (lub więcej) lub jeśli przyrostki te są nieakcentowane, - to krótką formę rodzaju męskiego, takiego przymiotnika tworzymy dodając -eн

бедственный

бедствен

бедственнo

бедственнa

бедственны

беспочвенный

беспочвен

беспочвеннo

беспочвеннa

беспочвенны

сдержанный

сдержан

сдержаннo

сдержаннa

сдержанны

отчаянный

отчаян

отчаяннo

отчаяннa

отчаянны

  • Przymiotniki, które mają tylko krótką formę

BRAK FORMY PEŁNEJ

FORMA KRÓTKA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

Liczba mnoga

-

рад

радo

радa

рады

-

горазд

гораздo

гораздa

горазды

-

должен

должнo

должнa

должны

-

надобен

надобнo

надобнa

надобны

-

люб

любo

любa

любыDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej