Nauka Języka Rosyjskiego Online

CZAS TERAŹNIEJSZY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS TERAŹNIEJSZY

Formy czasu teraźniejszego posiadają tylko czasowniki o aspekcie niedokonanym.

ZASTOSOWANIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasu teraźniejszego używamy, kiedy chcemy poinformować o:

 • czynnościach, które odbywają się w momencie kiedy o nich mówimy

Таня читает книгу. Tatiana czyta książkę

 • czynnościach stałych powtarzających się lub ciągłych

Ежедневно встаю в восемь часов. Codziennie wstaję o ósmej rano.

FORMY CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasowniki w czasie teraźniejszym odmieniają się przez osoby i liczby, przybierając przy tym różne końcówki. Według typu końcówek dzielą się one na dwie grupy:
czasowniki koniugacji I i czasowniki koniugacji II.  первое и второе спряжение глаголов

 • Podział czasowników według koniugacji

 • Koniugacja I- należą do niej czasowniki, które mają końcówki osobowe takie jak:
  -у/ю -ешь/ёшь -ет/ёт -ем/ём -ете/ёте -ут/ ют

  Koniugacja II- należą do niej czasowniki, które mają końcówki osobowe takie jak:
  -у/ю -ишь -ит -им -ите -ат/ят

 • Przynależność czasownika do koniugacji
 • Przynależność czasownika do danej koniugacji, najlepiej określić na podstawie końcówki 3 osoby liczby mnogiej dla I koniugacji jest to zawsze -ут/ ют, dla II koniugacji zawsze -ат/ят.
 • Drugim sposobem określenia koniugacji jest podział:

            Do II koniugacji należą:

 • cztery czasowniki zakończone na -ать:

 • слышать, дышать, держать, гнать oraz wszystkie czasowniki utworzone od nich.

 • wszystkie czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ить za wyjątkiem czasowników takich jak: брить, стелить, рассибить oraz wszystkich które są od nich utworzone.
 • Siedem czasowników na -еть:

 • смотреть, видеть, зависеть, ненавидеть, терпеть, вертеть, обидеть i wszystkich utworzonych od nich.

  Pozostałe czasowniki należą do I koniugacji.

ODMIANA CZASOWNIKÓW I KONIUGACJI

 

читать

нести

мочь

я

читаю

несу

могу

ты

читаешь

несёшь

можешь

oн/она/ оно

читает

несёт

может

мы

читаем

несём

можем

вы

читаете

несёте

можетe

они

читают

несут

могут

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW II KONIUGACJI

 

говорить

учить

я

говорю

учy

ты

говоришь

учишь

oн/она/ оно

говорит

учит

мы

говорим

учим

вы

говорите

учите

они

говорят

уч

ODMIANA CZASOWNIKÓW TYPU MIESZANEGO смешанный тип

W języku rosyjskim istnieją czasowniki które odmieniają się według mieszanego  typu koniugacji. To znaczy, że w liczbie pojedynczej czasowniki odmieniamy wg koniugacji I a w liczbie mnogiej wg koniugacji II

 

говорить

я

хочу

ты

хочeшь

oн/она/ оно

хоч

мы

хотим

вы

хотите

они

хотятDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej