Nauka Języka Rosyjskiego Online

LICZEBNIKI ZBIOROWE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

LICZEBNIKI ZBIOROWE

W języku rosyjskim formę liczebników zbiorowych mają tylko liczebniki 2-10

2 -двое
3- трое
4- четверо
5- пятеро
6- шестеро
7- семеро
8- восьмеро
9- девятеро
10- десятеро

ODMIANA LICZEBNIKÓW ZBIOROWYCH

 • liczebniki двое, трое odmieniają się jak przymiotniki miękkotematowe

И.

кто? что?

двое

Р.

кого? чего? (нет)

двоих

Д.

кому? чему?

двоим

В.

кого? что? (вижу)

двое/ двоих

Т.

с кем? с чем?

двоими

П.

о кём? о чём?

о двоих

 • Liczebniki четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро, odmieniają się jak przymiotniki twardotematowe.

И.

кто? что?

четверо

Р.

кого? чего? (нет)

четверых

Д.

кому? чему?

четверым

В.

кого? что? (вижу)

четверо / четверых

Т.

с кем? с чем?

четверыми

П.

о кём? о чём?

o четверых

Zastosowanie liczebników zbiorowych 2-10

W języku rosyjskim liczebników zbiorowych używamy:

 • w połączeniu z rzeczownikami żywotnymi rodzaju męskiego np.:

 • двое мальчиков (dwoje chłopców)

  пятеро учеников (pięcioro uczniów)

  десятеро зрителей (dziesięcioro widzów)

 • w połączeniu z rzeczownikami дети, ребята, люди, лицо

  двое детей dwoje dzieci

  трое ребят troje dzieci

  четверо людей czworo ludzi

  пятеро незнакомых pięcioro nieznajomych osób

 • w połączeniu z rzeczownikami, które mają tylko liczbę mnogą np.

  двое брюк dwoje spodni → dwie pary spodni

  трое саней troje sań

 • w połączeniu z zaimkami osobowymi мы вы они

  пришло их двое przyszło ich dwoje

  будет нас пятеро и вас трое będzie nas pięcioro i was troje

Liczebniki zbiorowe оба, обе mogą one zastępować liczebnik двое, albo dwa oddzielne rzeczowniki.

И.

кто? что?

оба

обe

Р.

кого? чего? (нет)

обоих

обeих

Д.

кому? чему?

обоим

обeим

В.

кого? что? (вижу)

оба / обоих

обe / обeих

Т.

с кем? с чем?

обоими

обeими

П.

о кём? о чём?

об обоих

об обeих

ZASTOSOWANIE LICZEBNIKÓW оба, обе

W języku rosyjskim liczebników оба, обе używamy w połączeniu z rzeczownikami zarówno żywotnymi jak i nieżywotnymi wszystkich rodzajów, np.

  Оба моих брата изучают медицину.
  Obydwaj moi bracia studiują medycynę.
  Обе моих подруги живут на улице Пушкина.
  Obydwie moje koleżanki mieszkają na ulicy Puszkina.

ZWIĄZEK LICZEBNIKÓW Z RZECZOWNIKAMI

 • Liczebniki proste 1, 2, 3, 4, oraz 5, 6, 7, w połączeniu z rzeczownikami

W języku rosyjskim, liczebniki 1, 2, 3, 4 łączą się z rzeczownikami w nietypowy sposób:

→ liczebnik один łączy się z rzeczownikiem w mianowniku liczby pojedynczej np.

  один мальчик jeden chłopiec

  одно окно jedno okno

  одна книга jedna książka

→ liczebniki два, три, четыре łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu (uwaga!) liczby pojedynczej np.

  два, три, четыре мальчика

  два, три, четыре окна

  два, три, четыре книги

liczebniki пять шесть семь łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu liczby mnogiej, np.

  пять шесть семь мальчиков
  пять шесть семь окон
  пять шесть семь книг

 • Liczebniki zestawione zakończone na 1, 2, 3, 4 w połączeniu z rzeczownikami

W liczebnikach zestawionych powyżej 20 z wyrazem:

один rzeczownik zawsze występuje w mianowniku liczby pojedynczej

  В нашем классе один мальчик
  W naszej klasie jest jeden chłopiec.

  В нашей классе двадцать один мальчик
  W naszej klasie jest dwudziestu jeden chłopców.

  В нашей школе сто двадцать один мальчик
  W naszej szkole jest stu dwudziestu jeden chłopców.

два, три, четыре zawsze występują w dopełniaczu liczby pojedynczej np.

  В нашем классе два мальчикa.
  W naszej klasie jest dwóch chłopców.

  В нашей школе пятьдесят три  мальчикa.
  W naszej szkole jest pięćdziesięciu trzech chłopców.

  У меня сорок четыре книги.
  Mam pięćdziesiąt cztery książki.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

один год

два три четыре года

пять шесть... лет

один час

два три четыре  часа

пять шесть... часов

один рубль

два три четыре рубля

пять шесть... рублейDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej