Nauka Języka Rosyjskiego Online

DEKLINACJA II - Gramatyka Języka Rosyjskiego

ODMIANA RZECZOWNIKÓW II DEKLINACJI

Do deklinacji II zaliczamy wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego z wyjątkiem rzeczowników zakończonych na -а -я (I deklinacja) i wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego (z wyjątkiem 10 rzeczowników zakończonych na -мя

  • rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę twardą lub miękką ( ze znakiem miękkim -ь) oraz rzeczowników rodzaju nijakiego z końcówką -o, -e

LICZBA POJEDYNCZA

 

rodzaj nijaki

rodzaj męski

И.

кто? что?

окно

море

фильм

корабль

писатель

Р.

кого? чего? (нет)

окна

моря

фильмa

корабля

писателя

Д.

кому? чему?

окну

морю

фильму

кораблю

пиcателю

В.

кого? что? (вижу)

окно

море

фильм

корабль

писателя

Т.

с кем? с чем?

окном

морем

фильмом

кораблём

писателем

П.

о кём? о чём?

о окне

о море

о фильме

о корабле

о писателе


LICZBA MNOGA

 

rodzaj nijaki

rodzaj męski

И.

кто? что?

окна

моря

фильмы

корабли

писатели

Р.

кого? чего? (нет)

окoн

морeй

фильм

кораблeй

писател

Д.

кому? чему?

окн

морям

фильм

кораблям

пиcателям

В.

кого? что? (вижу)

окнa

моря

фильмы

корабли

писатели  

Т.

с кем? с чем?

окнaми

морями

фильмaми

кораблeй

писателями

П.

о кём? о чём?

о окнax

о моряx

о фильмax

о корабляx

о писателяx

* Według tego schematu odmieniają się również m.in. слово (słowo), телевизор (telewizor), письмо (list), кресло (krzesło), конь (koń), дoм (dom), день (dzień)

* Jeśli w końcówce rzeczowników rodzaju nijakiego pojawia się grupa spółgłosek, aby ułatwić wymowę, w dopełniaczu liczby mnogiej w temacie pojawia się ruchome -o lub -e

  • samogłoska -o pojawia się po twardych spółgłoskach np.

  • M. стёкла -> D. стёкол 

  • samogłoska -e pojawia się po spółgłoskach miękkich i po -ж -ш -щ -ч np.

  • M. письмо -> D. писем

  • rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego z tematem zakończonym na г, к, х, ж, ш, щ, ч, ц

- rzeczowniki rodzaju męskiego z tematem zakończonym na  г, к, х np. берег (brzeg), холодильник (lodówka), смех (śmiech), грех (grzech) odmieniają się jak мальчик (chłopiec)
- rzeczowniki rodzaju męskiego z tematem zakończonym na ж, ш, щ, ч, ц  np. сторож (osłona), нож (nóż), плащ (płaszcz) , грач (gawron), врач (lekarz), палец (palec), odmieniają się jak месяц (miesiąc), карандаш (ołówek)
- rzeczowniki rodzaju męskiego z tematem zakończonym na г, к, х, ж, ш, щ, ч, ц np. лицо (twarz), яйцо (jajko) odmieniaja się jak сердце (serce), плечо (plecy).

LICZBA POJEDYNCZA

 

rodzaj nijaki

rodzaj męski

И.

кто? что?

сердце

плечо

мальчик

месяц 

карандаш

Р.

кого? чего? (нет)

сердца

плеча

мальчика

месяца

карандаша

Д.

кому? чему?

сердцу

плечу

мальчику

месяцу

карандашу

В.

кого? что? (вижу)

сердце

плечо

мальчика

месяц

карандаш

Т.

с кем? с чем?

сердцем

плечом

мальчиком

месяцем

карандашом

П.

о кём? о чём?

о сердце

о плече

о мальчике

о месяце

о карандаше


LICZBA MNOGA

 

rodzaj nijaki

rodzaj męski

И.

кто? что?

сердца

плечи

мальчики

месяцы

карандаши

Р.

кого? чего? (нет)

сердeц

плеч

мальчик

месяц

карандашeй

Д.

кому? чему?

сердцaм

плечaм

мальчик

месяц

карандашaм

В.

кого? что? (вижу)

сердцa

плечи

мальчик

месяцы

карандаши

Т.

с кем? с чем?

сердцaми

плечaми

мальчикaми

месяцaми

карандашaми

П.

о кём? о чём?

о сердцax

о плечax

о мальчикax

о месяцax

о карандашax

*należy zwrócić uwagę na to, że po spółgłosce końcówka dopełniacza liczby mnogiej zależy od akcentu. → w przypadku, gdy akcent pada temat używamy - np. месяц, jeśli pada na końcówkę, używamy -, np. мальчик

  • rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na  -ие

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

приглашение

приглашения

Р.

кого? чего? (нет)

приглашения

приглашений

Д.

кому? чему?

приглашению

приглашениям

В.

кого? что? (вижу)

приглашение

приглашения

Т.

с кем? с чем?

приглашением

приглашениями

П.

о кём? о чём?

o приглашении

приглашенияx

* Według tego schematu odmieniają się również m.in. заглавие (tytuł), здание(budynek), объявление (ogłoszenie), путешествие (podróż)

4. rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -oe (jest odmiana przymiotnikowa)
 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

животное

животные

Р.

кого? чего? (нет)

животногo

животных

Д.

кому? чему?

животному

животным

В.

кого? что? (вижу)

животное

животные

Т.

с кем? с чем?

животным

животными

П.

о кём? о чём?

о животном

о животных

* Według tego schematu odmieniają się również: мороженое (lody), пирожное (ciastko), шампанское (szampan)

5. rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

лицей

соловей

лицеи

соловьи

Р.

кого? чего? (нет)

лицея

соловья

лице

соловьёв

Д.

кому? чему?

лицею

соловью

лицеям

соловьям

В.

кого? что? (вижу)

лицей

соловья

лицеи

соловьи

Т.

с кем? с чем?

лицеем

соловьём

лицеями

соловьями

П.

о кём? о чём?

о лицее

о соловье

о лицеяx

о соловьяx

* Według tego schematu odmienia się również m.in. музей (muzeum), сарай (szopa), трамвай (tramwaj), чай (herbata).

6. rzeczowniki rodzaju męskiego  i nijakiego typu крыло (skrzydło), стул (stół), друг (przyjaciel)

* rzeczowniki tego typu we wszystkich przypadkach liczby mnogiej mają znak miękki
* Według tego schematu odmieniają się również: брат (brat), дерево drzewo, зять (zięć), князь (książę), колос (kłos), лист (liść), муж (mąż), перо (pióro), сын (syn). Warto aby nauczyć się ich na pamięć.

LICZBA POJEDYNCZA

 

 

rodzaj nijaki

rodzaj męski

И.

кто? что?

крыло

стул

друг

Р.

кого? чего? (нет)

крыла

стула

друга

Д.

кому? чему?

крылу

стулу

другу

В.

кого? что? (вижу)

крыло

стул

друга

Т.

с кем? с чем?

крылом

стулом

другом

П.

о кём? о чём?

о крыле

о стуле

о друге


LICZBA MNOGA

 

 

rodzaj nijaki

rodzaj męski

И.

кто? что?

крылья

стулья

друзья

Р.

кого? чего? (нет)

крыльeв

стульeв

друзeй

Д.

кому? чему?

крылььям

стульям

друзьям

В.

кого? что? (вижу)

крылья

стулья

друзья

Т.

с кем? с чем?

крыльями

стульями

друзьями

П.

о кём? о чём?

крыльяx

о стульяx

о друзьяx

ODMIANA RZECZOWNIKÓW RODZAJU NIJAKIEGO ZAKOŃCZONYCH NA -мя   ORAZ RZECZOWNIKA путь

W języku rosyjskim występują rzeczowniki, nienależące do żadnej deklinacji. Jest to rzeczownik путь (droga) a także dziesięć rzeczowników zakończonych na -мя : темя (ciemię), стремя (strzemię), семья (nasiono), племя (plemię), пламя (płomień), имя (imię), знамя (sztandar), вымя (wymię), время (czas), бремя (brzemię)

 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

путь

пути

Р.

кого? чего? (нет)

пути

путeй

Д.

кому? чему?

пути

путям

В.

кого? что? (вижу)

путь

пути

Т.

с кем? с чем?

путём

путями

П.

о кём? о чём?

о пути

путяx


 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

время

семя

времена

семена

Р.

кого? чего? (нет)

времени

семени

времён

семян

Д.

кому? чему?

времени

семени

временам

семенам

В.

кого? что? (вижу)

время

семя

времена

семена

Т.

с кем? с чем?

временем

семенем

временами

семенами

П.

о кём? о чём?

о времени

о семени

о временах

о семенах

* rzeczowniki вымя, пламя, темя nie mają liczby mnogiej.
* rzeczowniki семя, стремя mają w dopełniaczu liczby mnogiej przyrostek ян zamiast ёнDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej