Nauka Języka Rosyjskiego Online

PRZYIMKI - Gramatyka Języka Rosyjskiego

PRZYIMEK предлог

Przyimki dzielimy na:

 • te które odpowiadają na pytanie где? określają miejsce pobytu i znajdowania się osób i przedmiotów
 • в (ком? Чём?) - w
 • Аня сейчас в своей комнате
  Ania jest teraz w swoim pokoju

  Брат Ани в лесу 
  Brat Ani jest w lesie.

 • вдоль (кого? чего?) - wzdłuż

  Вдоль набережной открыто много кафе и ресторанчиков.
  Wzdłuż nabrzeża otwarto dużo kawiarenek i restauracyjek.

 • внутри (кого? чего?) - wewnątrz, w środku

  Папа Димы построил бассейн внутри дома
  Tata Dimy wybudował basen wewnątrz domu

 • за (кем? чeм?) za

  Его машина стоит там за углом
  Jego samochód stoi tam za rogiem

 • на (ком? чём?) na, w

 • Сейчас папа на почте а мама на работе
  Teraz tata jest na poczcie a mama w pracy

 • над (кем? чем?) nad

  Картина висит над кроватью
  Obraz wisi nad łóżkiem

 • напротив (кого? чего?) naprzeciwko

  Аптека находистя напротив остановки
  Apteka znajduje się naprzeciwko przystanku 

 • недалеко от (кого? чего?) niedaleko od

  Поликлиника находится недалеко от нашего дома
  Przychodnia znajduje się niedaleko od naszego domu

 • около  (кого? чего?) około, koło

 • Мы жёдм вас около школы
  Czekamy na was koło szkoły

 • перед (кем? чем?) przed

  Он поставил машину перед домом
  On zaparkował samochód przed domem

 • под (кем? чем?) pod

  Собака лежит под столом
  Pies leży pod stołem

 • слева / справа от (кого? чего?) z lewej strony / z prawej strony

  Слева от стола лежит твой рюкзак

 • среди (кого? чего?) wśród, pomiędzy

  Cреди моих знакомых есть много мальчиков
  Wśród moich znajomych jest wielu chłopców

 • У (кого? чего?)  przy, u

  Письменный стол стоит у окна
  Biurko stoi przy oknie

 • Przyimki określające kierunek czynności lub ruchu -  przyimki te odpowiadają na pytanie куда? Откуда?
 • в (кого? Что?) do
 • Дима идет в школу
  Dima idzie do szkoły

 • до (кого? чего?) do

  Вам надо идти до конца этой улицы
  Musi Pan iść do końca tej ulicy

 • из (кого? чего?) z

  Дима идет из школу
  Dima idzie ze szkoły

 • к (кому? чему?) do

  Ученик подошёл к доске
  Uczeń podszedł do tablicy

 • на (кого? что?) na, do

 • Мама идёт на работу
  Mama idzie do pracy

 • от (кого? чего?) od

 • Ученик отошёль от доски
  Uczeń odszedł od tablicy

 • с (о) (кого? Чего?) przed

  Мама пришла с работы
  Mama przyszła z pracy

 • перед (кем? чем?) pod

 • Всю дорогу домой собака бежала перед нами

 • под (кого? чего?)

  Книга упала под стол
  Książka upadła pod stół

  ZAPAMIĘTAJ ! Że cztery podane niżej przyimki, odpowiadając na pytanie куда / откуда , tworzą ze sobą pary:

  на →  с                        в →  из

  Я иду на почту → Я вернулся с почты
  Idę na pocztę → Wróciłem z poczty

  Я иду в магазин → Я вернулась из магазина
  Idę do sklepu → Wróciłem ze sklepu

 • Przyimki określające bliskość położenia w przestrzeni
 • вокруг (кого? Чего?) dookoła

  Вокруг нашего дома цветут прекрасные цветы
  Dookoła naszego domu kwitną piękne kwiaty

 • возле (кого? чего?) obok, koło

  Дорога возле насег дома находится в ужасном состоянии 
  Droga koło naszego domu jest w strasznym stanie

 • мимо (кого? чего?) koło, obok

  Вчера ты проходила мимо моего дома и не засла даже на минуту
  Wczoraj przechodziłaś koło mojego domu i nie wpadłaś nawet na chwilkę

 • Около (кого? чего?) około , koło

  Лампа стоит около кресла
  Lampa stoi koło krzesłaDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej