Nauka Języka Rosyjskiego Online

Alfabet - алфавит - Nauka Języka Rosyjskiego


ALFABET алфавит
W poniższej tabeli znajdują się znaki alfabetu rosyjskiego.  Cyrylica zawiera litery różniące się od polskich, dlatego pierwszym krokiem w nauce języka jest nauka alfabetu.

А а

Б б

В в

Г г

Д д

Е е

Ё ё

[a]

[be]

[we]

[ge]

[de]

[je]

[jo]

Ж ж

З з

И и

Й й

К к

Л л

М м

[że]

[ze]

[i]

[i kratkaje]

[ka]

[el]

[em]

Н н

О о

П п

Р р

С с

Т т

У у

[en]

[o]

[pe]

[er]

[es]

[te]

[u]

Ф ф

Х х

Ц ц

Ч ч

Ш ш

Щ щ

ъ*

[ef]

[ha]

[ce]

[cie]

[sza]

[ścia]

[twiordyj znak]

ы

ь*

Э э

Ю ю

Я я

 

 

[y]

[miahkij znak]

[e abarotnaje]

[ju]

[ja ]

 

 

i – są to litery których nie wymawiamy, wpływają one na wymowę sąsiadujących z nimi samogłosek i spółgłosek.
Ь-  znak miękki, sprawia, że spółgłoskę, która znajduje się przed nim, wymawiamy miękko:
льёт; мать; w wyrazach takich семья znak ten pełni funkcję rozdzielającą.
- oznacza, że spółgłoskę i samogłoskę jotowaną wymawiamy oddzielnie. Piszemy go po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę, a przed samogłoskami jotowanymi я, ю, е, ё :
            объявление, адъютант, подъезд, адъютант, объёмDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej