Nauka Języka Rosyjskiego Online

LICZEBNIKI - Gramatyka Języka Rosyjskiego

LICZEBINIKI

Liczebniki główne odpowiadają na pytanie сколько? (ile?) i określają liczbę, np.:

один тетрадь– jeden zeszyt

пять мальчиков– pięciu chłopców

девять девочек – dziewięć dziewcząt

Liczebniki proste: składają się z jednego członu.

1- один
2 - два
3 - три
4 - четыре
5 - пять
6 - шесть
7 - семь
8- восемь
9 - девять
10 -десять

40- сорок

100- сто

1000- тысячa

1 000 000 – миллион

Liczebniki złożone: składają się z dwóch członów:

11 - одинадцать
12 - двенадцать
13 - тринадцать
14 - четырнадцать
15 - пятнадцать
16 - шестнадцать
17 - семнадцать
18 - восемнадцать
19 - девятнадцать

20 - двадцать
30- тридцать
50- пятьдесят
60- шестьдесят
70- семьдесят
80- восемьдесят
90- девяносто

200- двести
300- тристa
400- четырестa
500- пятьсот
600- шестьсот
700- семьсот
800- восемьсот
900- девятьсот

Liczebniki zestawione, składają się z dwóch, trzech, czterech,,, liczebników prostych i złożonych :

21 - двадцать один
22-  двадцать два
111- сто одиннадцать
1102- тысячa сто два

Zapamiętaj, że liczebniki główne nie mają liczby i rodzaju, za wyjątkiem один i два.

 • Liczebnik  один występuje w związku zgody z rzeczownikami, które określają.

  Rodzaj męski liczby pojedynczej : один → один мужчина

  Rodzaj żeński liczby pojedynczej: одна → одна женщина

  Rodzaj nijaki liczby pojedynczej: одно →  одно окно

  Liczba mnoga: одни → одни брюки

 • Liczebnik два ma dwie formy rodzajowe:

męskoosobową: два, łączy się z liczbą pojedynczą rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego np.:

два мальчика- dwoje chłopców

два кресла – dwa krzesła

niemęskoosobową: две,  łączy się z liczbą pojedynczą rzeczowników rodzaju żeńskiego, np.:

две  девушкиdwie dziewczyny

две женщины – dwie kobiety

PISOWNIA ZNAKU MIĘKKIEGO W LICZEBINIKACH GŁÓWNYCH

- znak miękki (ь) piszemy na końcu liczebników 5-20 oraz 30
- znak miękki (ь) piszemy w środku wyrazu w liczebnikach 50-80 oraz 500-900

Odmiana liczebników głównych, jest bardzo różnorodna, dlatego warto nauczyć się na pamięć różnych schematów odmiany!

Liczebniki один однo одна одни

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

один

однo

одна

одни

Р.

кого? чего? (нет)

одного

одного

одной

одних

Д.

кому? чему?

одному

одному

одной

одним

В.

кого? что? (вижу)

один / одного*

однo

одну

одни/ одних

Т.

с кем? с чем?

одним

одним

одной

одними

П.

о кём? о чём?

об одном

об одном

об одной

об одних

* dla rzeczowników określających rzeczowniki żywotne

Liczebniki два (две), три, четыре

И.

кто? что?

два

двe

три

четыре

Р.

кого? чего? (нет)

двух
двум

трёх

четырёх

Д.

кому? чему?

трём

четырём

В.

кого? что? (вижу)

два/ двух*

двe/ двух*

три/ трёх

четыре/ четырёх

Т.

с кем? с чем?

двумя
о двух

тремя

четырьмя

П.

о кём? о чём?

о трёх

о четырёх

* dla rzeczowników żywotnych

 • W liczebnikach głównych które określają rzeczowniki nieżywotne biernik=mianownikowi
 • W liczebnikach głównych które określają rzeczowniki żywotne biernik=dopełniaczowi

Liczebniki proste 5-20, 30 oraz złożone 50-80

Liczebniki 5-20 oraz 30, zakończone na miękki znak – ь, odmieniają się jak rzeczowniki III deklinacji

Liczebniki 50-80 również odmieniają się jak rzeczowniki III deklinacji, jednak musimy pamiętać, że w tych liczebnikach odmieniają się obydwa człony.

 

 

5-20 i 30

50-80

И.

кто? что?

пять

восемь

тридцать

пятьдесят

восемьдесять

Р.

кого? чего? (нет)

пяти

восьми

тридцати

пятидесяти

восьмидесяти

Д.

кому? чему?

пяти

восьми

тридцати

пятидесяти

восьмидесяти

В.

кого? что? (вижу)

пять

восемь

тридцать

пятьдесят

восемьдесять

Т.

с кем? с чем?

пятью

восьмью

тридцатью

пятидесятью

восьмьюдесятью

П.

о кём? о чём?

о пяти

о восьми

o тридцати

o пятидесяти

o восьмидесяти

Liczebniki сорок, девяносто, сто mają tylko dwie formy przypadkowe: jedną dla mianownika i biernika, drugą dla reszty przypadków.

И.

кто? что?

сорок

девяносто

сто

Р.

кого? чего? (нет)

сорока

девяноста

ста

Д.

кому? чему?

сорока

девяноста

ста

В.

кого? что? (вижу)

сорок

девяносто

сто

Т.

с кем? с чем?

сорока

девяноста

ста

П.

о кём? о чём?

о сорока

о девяноста

o ста

W liczebnikach двести, триста, четыреста odmieniają  się obydwa człony. Pierwsza część odmienia się formy две, три, четыре

И.

кто? что?

двести

триста

четыреста

Р.

кого? чего? (нет)

двухсот

трёхсот

четырёхсот

Д.

кому? чему?

двумстам

трёмстам

четырёмстам

В.

кого? что? (вижу)

двести/ двухсот

триста/ трёхсот

четыреста/ четырёхсот

Т.

с кем? с чем?

двумястами

трёмястами

четырьмястами

П.

о кём? о чём?

о двухстах

о трёстах

о четырёхстах

Liczebniki 500-900, odmieniają się w nich oba człony. Pierwsza część odmienia się jak rzeczowniki III deklinacji.

 

500-900

И.

кто? что?

пятьсот

восемьсот

Р.

кого? чего? (нет)

пятисот

восьмисот

Д.

кому? чему?

пятистам

восьмистам

В.

кого? что? (вижу)

пятьсот/ пятисот

восемьсот/ восьмисот

Т.

с кем? с чем?

пятьюстами

восьмьюстами

П.

о кём? о чём?

о пятистах

о восьмистах

Liczebniki тысяча,миллион

Liczebnik  тысяча odmienia się jak rzeczowniki I deklinacji rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na ч.
Liczebnik  миллион odmienia się jak rzeczownik II deklinacji zakończone na spółgłoskę twardą.

 

1000

1 000 000

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

тысяча

тысячи

миллион

миллионы

Р.

кого? чего? (нет)

тысячи

тысяч

миллиона

миллион

Д.

кому? чему?

тысяче

тысяч

миллиону

миллионам

В.

кого? что? (вижу)

тысячу

тысячи

миллион

миллионы

Т.

с кем? с чем?

тысячей/ (-ью)

тысячaми

миллионом

миллионами

П.

о кём? о чём?

о тысячe

тысячax

o миллионе

o миллионax

Liczebniki zestawione

 

583

И.

кто? что?

пятьсот восемьдесят три

Р.

кого? чего? (нет)

пятисот восьмидесяти трёх

Д.

кому? чему?

пятистам восьмидесяти трём

В.

кого? что? (вижу)

пятьсот восемьдесят три

Т.

с кем? с чем?

пятьюстами восьмьюдесятью тремя

П.

о кём? о чём?

о пятистах восьмидесяти трёхDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej