Nauka Języka Rosyjskiego Online

Wprowadzenie do Czasownika - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZASOWNIK

BEZOKOLICZNIK инфинитив

W języku rosyjskim rozróżniamy następujące postaci bezokolicznika:

 • zakończone na -ть
 • zakończone na akcentowane -ти
 • zakończone na -чь

KATEGORIA GRAMATYCZNA вид

Czasowniki rosyjskie posiadają dwie kategorie gramatyczne:

 • dokonaną совершенный вид, odpowiadającą na pytanie- co zrobić? (что cделать)

* czasowniki dokonane tworzą tylko czas przeszły i czas przyszły prosty

 • niedokonaną нeсовершенный вид, odpowiadającą na pytanie – co robić? (что делать)

* czasowniki niedokonane mają czas teraźniejszy, czas przeszły i czas przyszły złożony

TRYBY  наклонение

 • oznajmujący изъявительное наклонение Я читаю
 • warunkowy сослагательное наклонение  Я читал бы (piszemy osobno!)
 • rozkazujący повелительное наклонение читай читайте пусть читайeт

CZASY время

 • czas przeszły прошедшее время
 • czas teraźniejszy настоящее время
 • czas przyszły: prosty i złożony  простое будущее время и сложное будущее время

FORMY ODMIANY PRZEZ OSOBY I LICZBY

 • czasowniki zwrotne возвратные глаголы
 • czasowniki niezwrotna

STRONA залог

 • bierna страдательный залог
 • czynna действительный залог

FORMY ATRYBUTYWNE

 • imiesłów przymiotnikowy причастие
 • imiesłów przysłówkowy дeепричастиe

POMOCNY SŁOWNICZEK полезный словарь

Kropka

точка

Przecinek

запятая

Średnik

точка с запятой

Dwukropek

двоеточие

Cudzysłów

кавычки

Nawias okrągły

круглая скобка

Nawias kwadratowy

кронштейн

Pytajnik

вопросительный знак

Wykrzyknik

восклицательный знак

Dywiz - łącznik

дефис

Rodzaj męski

мужской род

Rodzaj żeński

женский род

Rodzaj nijaki

cредний род

Liczba pojedyncza

единственное число

Liczba mnoga

множественное числоDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej