Nauka Języka Rosyjskiego Online

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytania: который? которая? которое? которые?

Rodzaj i liczba liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe mają rodzaj, liczbę oraz odmieniają się przez przypadki. Liczebnik porządkowy służy do określenia rzeczownika, tym samym pozostaje z nim w związku zgody tzn. ma ten sam rodzaj liczbę i przypadek.

И. (кто? что?) восьмой класс

П. (о ком ? о чём?) в восьмом классе

TWORZENIE FORM LICZEBNIKÓW PORZĄDKOWYCH I ZŁOŻONYCH

  • Do podanych liczebników dodajemy następujące końcówki:

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

RODZAJ MĘSKI

RODZAJ ŻEŃSKI

RODZAJ NIJAKI

 который?

которая?  

которое?

которые?

первый

-ая

-ое

-ые

второй

-ая

-ое

-ые

третий

-ая

-ое

-ые

четвёртый

-ая

-ое

-ые

пятый

-ая

-ое

-ые

шестой

-ая

-ое

-ые

седьмой

-ая

-ое

-ые

восьмой

-ая

-ое

-ые

сороковой

-ая

-ое

-ые

сотый

-ая

-ое

-ые

тысячный

-ая

-ое

-ые

  • Aby utworzyć pozostałe liczebniki porządkowe proste i złożone (9-20 oraz 30), dodaje się odpowiednie końcówki przymiotnika do tematu liczebników głównych:

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

RODZAJ MĘSKI

RODZAJ ŻEŃSKI

RODZAJ NIJAKI

 который?

которая?  

которое?

которые?

девятый

-ая

-ое

-ые

десятый

-ая

-ое

-ые

одинадцатый

-ая

-ое

-ые

двенадцатый

-ая

-ое

-ые

...

 

 

 

тридцатый

-ая

-ое

-ые

  • Liczebniki porządkowe 50-90 oraz 200-900 tworzymy również za pomocą końcówek przymiotnika, ale dodajemy je do tematu liczebników głównych w formie dopełniacza.

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

RODZAJ MĘSKI

RODZAJ ŻEŃSKI

RODZAJ NIJAKI

 который?

которая?  

которое?

которые?

пятидесятый

-ая

-ое

-ые

шестидесятый

-ая

-ое

-ые

семидесятый

-ая

-ое

-ые

восьмидесятый

-ая

-ое

-ые

двухсотый

-ая

-ое

-ые

трёхсотый

-ая

-ое

-ые

четырёхсотый

-ая

-ое

-ые

пятисотый

-ая

-ое

-ые

W liczebnikach zestawionych tylko ostatni człon jest wyrażamy liczebnikiem porządkowym, pozostałe części pozostają bez zmian :

двадцать первый -dwudziesty pierwszy

семьсот сорок пятый - siedemset czterdziesty piąty
тысяча девятьсот тридцать девятый - tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty

ODMIANA LICZEBNIKÓW PORZĄDKOWYCH

Liczebniki porządkowe mają końcówki przymiotnika i odmieniają się tak samo jak przymiotniki twardotematowe zakończone na -oй -ый

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

пятый

пятoe

пятая

пятыe

Р.

кого? чего? (нет)

пятого

пятого

пятой

пятыx

Д.

кому? чему?

пятому

пятому

пятой

пятым

В.

кого? что? (вижу)

пятый/ пятого

пятoe/ пятого

пятую

пятыe/ пятыx

Т.

с кем? с чем?

пятым

пятым

пятой

пятыми

П.

о кём? о чём?

о пятом

о пятом

о пятой

o пятыx

W liczebnikach porządkowych złożonych pierwsza część, która jest w dopełniaczu, pozostaje niezmienna, natomiast odmienia się druga część.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

семисотый

семисотoe

семисотая

семисотыe

Р.

кого? чего? (нет)

семисотого

семисотого

семисотой

семисотыx

Д.

кому? чему?

семисотому

семисотому

семисотой

семисотым

В.

кого? что? (вижу)

семисотый /семисотого

семисотoe /семисотого

семисотую

семисотыe /семисотыx

Т.

с кем? с чем?

семисотым

семисотым

семисотой

семисотыми

П.

о кём? о чём?

о семисотом

о семисотом

о семисотой

о семисотыx

W liczebnikach porządkowych zestawionych z kilku wyrazów odmienia się tylko ostatni liczebnik np.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

пятьсот пятый

пятьсот пятoe

пятьсот пятая

пятьсот пятыe

Р.

кого? чего? (нет)

пятьсот пятoго

пятьсот пятoго

пятьсот пятой

пятьсот пятыx

Д.

кому? чему?

пятьсот пятому

пятьсот пятому

пятьсот пятой

пятьсот пятым

В.

кого? что? (вижу)

пятьсот пятый/ пятьсот пятого

пятьсот пятoe/ пятьсот пятого

пятьсот пятую

пятьсот пятыe/ пятыx

Т.

с кем? с чем?

пятьсот пятым

пятьсот пятым

пятьсот пятой

пятьсот пятыми

П.

о кём? о чём?

о пятьсот пятом

о пятьсот пятом

о пятьсот пятой

o пятьсот пятыx

ODMIANA LICZEBNIKA третий

Odmiana liczebnika третий różni się od odmiany pozostałych liczebników porządkowych, należy nauczyć się tej odmiany na pamięć.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

третий

третье

третья

третьи

Р.

кого? чего? (нет)

третьего

третьего

третьей

третьиx

Д.

кому? чему?

третьему

третьему

третьей

третьим

В.

кого? что? (вижу)

третий / третьего

третье  / третьего

третью

третьи / третьиx 

Т.

с кем? с чем?

третьим

третьим

третьей

третьими

П.

о кём? о чём?

о третьем

о третьем

о третьей

о третьиxDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej