Nauka Języka Rosyjskiego Online

CZAS PRZYSZŁY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS PRZYSZŁY PROSTY I ZŁOŻONY

W języku rosyjskim możemy wyróżnić dwa czasy przyszłe. Czas przyszły prosty tworzymy od czasowników dokonanych, a czas przyszły złożony od czasowników niedokonanych.

ZASTOSOWANIE CZASU PRZYSZŁEGO PROSTEGO

Używamy go gdy chcemy poinformować o czynności, która odbędzie się w przyszłości i będzie miała określony skutek. np.

В пятницу позвоню к тебе в восемь часов. W piątek zadzwonię do Ciebie o ósmej.

TWORZENIE CZASU PRZYSZŁEGO PROSTEGO

CZASOWNIKI DOKONANE

 

KONIUGACJA I

KONIUGACJA II

KONIUGACJA I

KONIUGACJA II

 

прочитать

поговорить

позаниматься

учиться

я

прочитаю

говорю

позанимаюсь

учyсь

ты

прочитаешь

говоришь

позанимаешься

учишься

oн/она/ оно

прочитает

говорит

позанимаеться

учится

мы

прочитаем

говорим

позанимаемся

учимся

вы

прочитаете

говорите

позанимайетесь

учитесь

они

прочитают

говорят

позанимаются

учaтся

ZASTOSOWANIE CZASU PRZYSZŁEGO ZŁOŻONEGO

Czasu przyszłego złożonego używamy, gdy chcemy poinformować o czynnościach, które:

  • odbędą się w przyszłości i których skutek jest nieznany np.

  • Завтра я буду писать экзамен по математике. Jutro będę pisał/a egzamin z matematyki.

  • Odbędą się w przyszłości i będą trwały długo lub będą się powtarzać.

    Катя будет ходить на частные уроки с января. Kasia będzie chodzić na korepetycje od stycznia.
    Мы будем ходить в театр каждый месяц. Będziemy chodzić do teatru co miesiąc.

TWORZENIE CZASU PRZYSZŁEGO ZŁOŻONEGO

Czas przyszły złożony tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego быть  w odpowiedniej formie osobowej czasu przyszłego prostego i czasownika niedokonanego w bezokoliczniku.

я

буду

 

 

+ играть

я

буду

 

 

+ учиться

ты

будешь

ты

будешь

oн/она/ оно

будет

oн/она/ оно

будет

мы

будем

мы

будем

вы

будете

вы

будете

они

будут

они

будутDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej