Nauka Języka Rosyjskiego Online

SKŁADNIA - Gramatyka Języka Rosyjskiego

ZDANIA POJEDYNCZE

 • zdania oznajmujące informują o jakimś wydarzeniu, stanie rzeczy, lub fakcie.

 • Моя мама работает учительницей.
  Moja mam pracuje jako nauczycielka.

  Папа любит шоколад.
  Tata lubi czekoladę.

Dzielimy je na:

→ twierdzące

  Ева любит Павла.
  Ewa lubi Pawła.

→ przeczące

  Ева не любит Павла.
  Ewa nie lubi Pawła.

 • Zdania pytające. Używamy ich gdy chcemy uzyskać jakąś informację.

W języku rosyjskim wyróżniamy trzy typy zdań pytających:

z wyrazem pytającym np. что? чего? когда? где?

  Когда начинаются зимние каникулы?
  Kiedy zaczynają się ferie zimowe?

  Что ты хочешь делать?
  Co chcesz robić?

  Кем ты хочешь стать в будущем?
  Kim chcesz zostać w przyszłości?

→ bez wyrazu pytającego – zdania te różnią się od zdań oznajmujących w mowie intonacją pytającą, a w piśmie znakiem zapytania.

  Моя мама работает учительницей.
  Mama Ani pracuje jako nauczycielka.

  Моя мама работает учительницей.
  Mama Ani pracuje jako nauczycielka?

→ z partykułą ли – nadaje pytaniu wydźwięk wątpliwości, niepewności.

  Читал ли ты эту статью?
  Czy czytałeś może ten artykuł?

 • Zdania rozkazujące – używamy w nich najczęściej czasownika w trybie rozkazującym lub wyrazów нельзя, давайте, пусть

  Аня, подойди к доске!
  Ania podejdź do tablicy!

  Здесь нельзя курить
  Tutaj nie wolno palić!

  Давайте играть вместе
  Chodźmy bawić się razem!

  Пусть Петя идет в магазин 
  Niech Pietia idzie do sklepu!

 • Zdania wykrzyknikowe- wyrażają emocje mówiącego, co jest przekazywane za pomocą specjalnej intonacji wykrzyknikowej w mowie, a na piśmie za pomocą wykrzyknika.

  Какая красавица!
  Co za piękność!

  Ах, вот ты такой!
  Ale ty jesteś!

  Приятного аппетита!
  Smacznego!

   

SZYK WYRAZÓW PROSTY I PRZESTAWNY

W języku rosyjskim istnieje szyk wyrazów prosty i przestawny.  Pełni on funkcję:

 • syntaktyczną (składniową) – w zależności od szyku zmienia się funkcja składniowa jednej i tej samej części mowy.

  Москва - столица России ( столица – pełni funkcję orzeczenia)
  Столица России – Москва (Москва -  pełni funkcję orzeczenia)
  Польша - моя родина ( Польша  -pełni funkcję podmiotu)
  Моя родина - Польша ( родина -  pełni funkcję podmiotu)

 • stylistyczną – gdy szyk wyrazów jest stały dla danych związków wyrazowych np.


  przymiotnik (wyraz określający) + rzeczownik (wyraz określany)


  Аня умная девушка – Ania jest mądrą dziewczyną

W tym przypadku zmiana szyku nada zdaniu określone zabarwienie stylistyczne: podkreślenie, wzmocnienie przymiotnika. → Аня девушка умная.

 • Semantyczną (Znaczeniową) – zmiana szyku wyrazów powoduje zmianę znaczenia wypowiedzi.

→ gdy w języku rosyjskim chcemy określić dokładną wartość czegoś, stosujemy szyk wyrazów – prosty, tzn najpierw podajemy wartość a następnie jednostkę tej wartości. np.

Ей одиннадцать лет.
Ona ma 11 lat.         → wiemy, że ona ma dokładnie 11 lat

Им надо пройти двести метров.
Oni muszą przejść 200 metrów.     → muszą przejść dokładnie 200 metrów

Мы договорились встретиться в одиннадцать часов.
Umówiliśmy się na spotkanie o godzinie 11.     → umówiliśmy się dokładnie o 11

→ Jeśli w języku rosyjskim chcemy określić w przybliżeniu jakąś wartość, stosujemy szyk przestawny, tzn. najpierw dodajemy jednostkę wartości, a następnie jej wartość, np.

Ей лет одиннадцать.
Ona ma około 11 lat.
Им надо пройти метров двести.
Oni muszą przejść około 200 metrów.  
Мы договорились встретиться часов в одиннадцать.
Umówiliśmy się na spotkanie około godziny 11.   

ZDANIA BEZPODMIOTOWE

Wyróżniamy dwa rodzaje zdań bezpodmiotowych:

 • zdania informujące o jakimś wydarzeniu, sytuacji lub wykonywanej czynności, w której trudno jest ustalić wykonawcę – podmiot.
В нашем районе построили новые дома.
W naszej dzielnicy wybudowano nowe domy.
 • Zdania w których czynność lub stan nie jest wynikiem działania podmiotu.

 • Девушке холодно.
  Dziewczynie jest zimno.

  Приятно пахнет пирогом.
  Przyjemnie pachnie ciastem.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej