Nauka Języka Rosyjskiego Online

REAKCJA CZASOWNIKA - Gramatyka Języka Rosyjskiego

REKCJA CZASOWNIKÓW

WAŻNIEJSZE CZASOWNIKI RZĄDZĄCE DOPEŁNIACZEM

бежать от кого чего uciekać przed kim czym
брать (взять) что с кого чего brać, sięgać, co od kogo
взимать с кого чего ściągać, egzekwować od kogo czego
добиваться чего osiągać co
достигать чего osiągać co
ждать чего czekać na kogo co
не зависить себя ждать nie kazać na siebie czekać
заслуживать чего zasługiwać na co
искать кого что, чего szukać kogo czego
начинать с кого чего zaczynać od kogo czego
отказывать в чём odmawiać czego
отказываться от кого чего zrezygnować z kogo czego
отрекаться от кого чего wyrzekać się kogo
отставать от кого чего pozostawać w tyle za kim
предострегать от кого чего przestrzegać przed kim
просить кого чего о ком о чём prosić kogo o co
прятать от кого чего chować się przed kim
скрывать куда от кого чего ukrywać co gdzie przed kim
скрываться куда от кого чего ukrywać się co gdzie przed kim
стоить кому чего kosztować kogo co
сторониться  кого чего stronić od kogo czego
страдать от чего cierpieć na co
удостоить чего nagrodzić
умереть от чего umrzeć na co
уставать от кого чего męczyć się kim czym
чуждаться кого чего unikać czego

WAŻNIEJSZE CZASOWNIKI RZĄDZĄCE CELOWNIKIEM

внимать кому чему uważnie przysłuchiwać się komu
говорить, сказать что кому mówić powiedzieć co komu
писать кому pisać komu do kogo
звонить кому dzwonić do kogo
готовится к чему szykować się do czego
изменять кому чему zdradzać kogo co
молиться кому чему modlić się do kogo czego
мстить кому чему  за что zemścić się na kim
обучать кого чему nauczać kogo
обучаться чему nauczyć się czego
питать что к кому к чему żywić co dla kogo
поражаться чему zdumieć  zadziwić
подражать кому чему naśladować kogo co
предпочитать что чему woleć co od czego
предшествовать кому чему poprzedzać kogo co
приближаться к кому чему zbliżać się do kogo czego
привлекать к чему pociągać do czego
приговорить к чему skazać na co
призывать к чему nawoływać do czego
примыкать к кому чему przyłączyć się
принадлежат кому чему  należyć do kogo czego
приглядываться к кому чему przypatrywać się komu czemu
присматриваться к кому чему przypatrywać się komu czemu
прислушиваться к кому чему przysłuchiwać się komu czemu
приспосабливаться к чему przyspasabiać się kogo do czego
привыкать к кому чему przyzwyczajać się do kogo czego
приступать к кому чему przystępować do kogo czego
приходить к кому чему przychodzić do kogo czego
переходить к кому чему przechodzić do kogo do czego
приехать прибежать к кому чему przyjechać przybiec do kogo czego
прилететь вернуться к кому чему przylecieć wrócić do kogo czego
прибегать к чему uciekać się do czego
приставать к кому с чем czepiać się kogo czego
радоваться кому чему cieszyć się z kogo czego
пещноват кого к кому być zazdrosnym o kogo
сводит к чему sprowadzać się do czego
симпатизировать кому чему sympatyzować z kim czym
следовать кому чему postępować za kim czym
стоить кому kosztować kogo
стремится к чему dążyć do czego
тосковать по чему  tęsknić do czego
улыбаться кому чему uśmiechać się
учится чему uczyć się czego

WAŻNIEJSZE CZASOWNIKI RZĄDZĄCE BIERNIKIEM

бить что bić na co
благодарить кого за что podziękować komu za co
болеть за кого что kibicować za kim czym
бороться за  кого что walczyć wojować o kogo co
браться за что brać się do czego
влюбиться в кого во что zakochiwać się w kim w czym
возлагать что на кого pokładać w kim co
высказываться за кого что wypowiadać się za kim czym
выступать за кого что występować za kim czym o kogo co
голосовать за  кого что głosować za kim czym
ждать  кого что czekać na kogo co
заслужить  что zasłużyć na co
заступаться за кого что wstawiać się o kogo co
искать кого что szukać kogo czego
испытывать кого что doświadczać czego
извинять кого przepraszać kogo
молиться на кого что modlić się do kogo czego
надеяться на кого  что spodziewać się czego
опираться на кого  что opierac się na kim
полагаться на кого  что zaufać komu
посeщать кого на  что odwiedzać co
походить быть похожим на кого  что być podobnym do
позволять  что pozwalać na co
погружаться во  что pogrążać się w czym
подписываться на что zaprenumerować co
прилагать что dokładać czego
приводить кого во что doprowadzać kogo do czego
принимать во что brać po co
приходить во что dochodzić do czego
производить что на кого wywierać co
proщать kogo что przebaczyć komu co
равняться на кого что równać do kogo
ревновать кого к кому być zazdrosnym o kogo
слусат кого что słuchać kogo co
смотреть кого что oglądać kogo co
соблюдать что przestrzegać czego
удовлетворять кого что zaspokoić zadowolić komu czemu
Упираться во что- opierać się o co
Учить что- uczyć się czego
Вставать во что, на что, за что- wstawać w czym, na czym, za czym
Класть во что, на что – kłaść w czym, na czym
Садиться на что- siąść na czym
Ложиться на что kłaść się na czym

WAŻNIEJSZE CZASOWNIKI RZĄDZĄCE NARZĘDNIKIEM

Болеть чем zachorować na co
Быть богатым чем być bogatym w co
Быть давольным кем, чем- być zadowolonym z kogo,czego
Владеть чем- władać czym
Выбирать кого, чем wybierać kogo czym, na kogo
Вооружать кого, что-чем- uzbrajać kogo w co
Гордиться кем, чем -szczycić się kim czym
Дорожить кем чем – ocenić kogo co
Жертвовать кем чем – poświęcać kogo co
Задаться чем- postawić co, zadać sobie co
Злоупотреблять чем – nadużywać czego
Извиниться перед кем- przepraszać kogo
Изобиловать чем- obfitować w co
Наблюдать за кем, чем obserwować kogo,co
Начинаться чем- rozpocząć od czego
Обзавестись кем чем -posiąść co
Обернуться чем- obrócić się w co
Обладать чем- posiadać co
Обмениваться чем- wymieniać co
Обогащать кого чемwzbogacać kogo o co
Обращаться к кому – zwracać się do kogo
Относиться к кому к чему- odnosić się do kogo czego
Ограничиваться чем- ograniczać się do czego
Ошибаться чем- mylić się o co, pomylić co
Падать чем- padać na czym
Поздравлять кого с чем- składać życzenia z okazji czego
Пользоваться чем- posługiwać się czym
Поступать куда чем- zacząć pracować jako kto
Притворяться кем чем- udawać kogo co
Признавать кого, кемuznawać kogo za co
Подтрунивать над кем, чем- pokpiwać z kogo czego
Происходить с кем, с чем- zdarzać się komu czemu
Работать кем- pracować jako kto
Славиться чем- być sławnym z czego
Слыть чем- słynąć z czego
Следить за кем, чем- śledzić kogo co
Служить чем-służyć za co, jako co
Случаться с кем с чем- zdarzyć się komu, czemu
Смеяться над кем, чем-śmiać się z kogo czego
Снабжать кого чем- zaopatrywać kogo w co
Советоваться с кем – poradzić się kogo
Собираться с чем- zbierać co
Справляться с чем radzić sobie z czym
 страдать чем- cierpieć na co
Считать кого чем, что чем – uważać kogo za co
Устоять чему, перед чем, против чего, от чего- oprzeć się czemu
Ухаживать за кем, чем pielęgnować, opiekować się kim czym
Шутить над кем, чем żartować z kogo, czego

WAŻNIEJSZE CZASOWNIKI RZĄDZĄCE MIEJSCOWNIKIEM

Винить кого в чём- winić oskarżać kogo o co
Беспокоиться о ком о чём – niepokoić się o kogo co
Ехать на чём – jechać czym
Жениться на ком- ożenić się z kim
Заботиться о ком о чём- martwić się o kogo co
Жалеть о ком о чём –żałować kogo czego
Заверить в чём –zapewnić o czym
Молить о чём błagać o co
Молиться о чём modlić się o co
Настаиваь на ком, чём –nalegać na kogo co
Нуждаться в ком в чём- potrzebować kogo czego
Объясняться в чём wyznawać co
Отказывать кому в чём – odmawiać komu czego
Подозревать кого в чём- podejrzewać kogo o co
Признаваться в чём – przyznawać się do czego
Просить кого о чём prosić kogo o co
Разочаровываться в ком в чём – w kim, co do czego rozczarować się
Разубедить в чёмprzekonać o czym
Cомневаться в чём- wątpić w co
Состоять в чёмnależeć do czego
Спрашивать о ком о чём – pytać o kogo o co
Тревожиться о ком о чём – trwożyć się o kogo co
Тренироваться в чём trenować co
Убедить в чём- przekonać o czym
Уверить в чём- zapewnić, upewnić się być pewnym czego
Упрекат кого в чём – zarzucać komu coDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej