Nauka Języka Rosyjskiego Online

KRÓTKIE I PEŁNE FORMY PRZYMIOTNIKA - Gramatyka Języka Rosyjskiego

FORMY KRÓTKIE PRZYMIOTNIKÓW JAKOŚCIOWYCH

W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych tworzy krótkie formy przymiotników, które występują tylko i wyłącznie w funkcji orzecznika. Formy te są w języku rosyjskim, używane bardzo często.

Krótkich form używamy w przypadku:

 • w połączeniu z bezokolicznikiem:

Я должен идти в университет. Ja powinienem iść na uniwersytet.
Я радa вас видеть. Jestem szczęśliwa, że Cię widzę.


 • Jeśli wskazujemy na na stopień cechy za pomocą wyrazów:

Как он красив. Jaki on piękny.
Она так мудра. Ona jest taka mądra.

 • Kiedy funkcję podmiotu pełnią wyrazy: это, что, то, все, одно, другое, остальное.

это удивительно. To jest niesamowite
что непонятно? Co jest niejasne?

 • Przy określaniu rozmiaru wieku, koloru, siły, ceny itd. w znaczeniu za duży, za jaskrawy..

Юбка длинна ей. Spódniczka jest za krótka.
Задача труднадля него. Zadanie jest dla niego za trudne.

 • Jeżeli cecha która występuje w orzeczeniu jest ograniczona za pomocą:

→ dopełnienia, np.

Ты сам виноват в этом. Ty sam jesteś temu winien.
Он был недоволен собой.On był niezadowolony z siebie.

→ zdania podrzędnego np.

Ты сам виноват в этом. Ty sam jesteś temu winien.
Он был недоволен собой.On był niezadowolony z siebie.

 • Jeśli funkcję orzeczenia pełni przymiotnik odczasownikowy na -им -ем -ом

 • Вопрос неразрешим. Problem nierozwiązany.
  Это решение приемлемо. To rozwiązanie jest do zaakceptowania.

 • W przypadku, jeśli przymiotnik w formie pełnej różni się znaczeniem od formy krótkiej:

  бедный (nieszczęśliwy) беден (ubogi)
  больной (chory) болен (choruje, zachorował)
  хороший (dobry) хорош (ładny)
  живой (ruchliwy) жив (żyje)
  великий (wielki) велик (za duży)
  видный (wybitny) виден (widoczny)
  готовый (gotowy) готов (już zrobiony, przygotowany)
  плохой (zły) плох (ciężko chory)
  правый (słuszny, prawy)  прав (ciężko chory)
  способный (słuszny, prawy)  способен (ma rację)


  Oна хорошая. Jest dobrą.
  Она хороша. Jest ładną.

 • Jeśli podmiot ma określenie wyrażone za pomocą przymiotnika, zaimka, imiesłowu, zwrotu przymiotnikowego, imiesłowowego lub zdania podrzędnego, np.

 • Решение, предложенное им, оргинально.
  Rozwiązanie, zaproponowane przez nich jest oryginalne.

  Решение, которое ты предлагаeшь , оргинально. 
  Decyzja, która proponujesz jest orginalna.

FORMY PEŁNE PRZYMIOTNIKÓW W GRUPIE ORZECZENIA.

Pełnych form przymiotników w grupie orzeczenia  używamy w następujących przypadkach:

1. Jeśli w funkcji łącznika występują czasowniki:

 • posiłkowe

остаться -оставаться
казаться - показаться
делаться - сделаться
стать - становится
выглядеть, слыть, оказаться, считататься, притворяться

Przymiotniki występują przeważnie w formie narzędnika np.

Дорога кажется бесконечной. Droga wydaje się nieskończoną.
Он выглядел усталым. Wyglądał na zmęczonego.

 • Pełnoznaczne: сидеть, стоять, лежать, вернуться

Она сидела грустной / грустная. Ona siedziała smutną / smutna.
Он вернулся весёлый / весёлым. On wrócił wesoły / wesołym.

2. Jeżeli przymiotnik występuje w funkcji określenia przy orzeczniku w złożonym orzeczeniu imiennym w zdaniach typu : кто/ что - кто/ что какой np.

Варшава - город красивый / красивый город. Warszawa – piękne miasto.
Анна - актриса талантливая / талантливая актриса. Anna – utalentowana aktorka.

3. Przy wskazaniu na stopień cechy za pomocą wyrazów: такой , какой

Он такой умный. On jest taki mądry.
Какая она красивая. Jaka ona piękna.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej