Nauka Języka Rosyjskiego Online

PRZYSŁÓWEK - Gramatyka Języka Rosyjskiego

PRZYSZŁÓWKI наречие

Przysłówki mogą występować z :

 • z rzeczownikiem

 • Я люблю яйцо всмятку
  Lubię jajko na miękko

  На уроке мы пели песни по-русски
  Na lekcji śpiewaliśmy piosenki po rosyjsku

 • z czasownikiem

  Она красиво поёт
  Ona pięknie śpiewa

  Я пойду в кино вечером
  Pójdę do kina wieczorem

 • z przymiotnikiem

  Дима осень веселый парень
  Dima to bardzo wesoły chłopak

  Мой брат гораздо старше твоего
  Mój brat jest znacznie starszy o Twojego

 • z innym przysłówkiem

  Мы слишком поздно вернулись домой
  Zbyt późno wróciliśmy do domu

  Завтра нам надо встать рано утром
  Jutro musimy wstać wcześnie rano

W zdaniu przysłówek najczęściej pełni funkcję okolicznika

  Они хорошо отдохнули на море
  Oni dobrze wypoczeli nad morzem

  Папа поехал вчера на рыбалку
  Tata pojechał wczoraj na ryby

  Нам оченль понравился новый фильм Никиты Михалкова
  Bardzo spodobał nam się nowy film Nikity Michałkowa

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW

Przysłówki tworzymy najczęściej od:

 • przymiotników горячо - gorąco
 • rzeczowników по-вашему – według was
 • zaimków утром - rano
 • liczebników дважды - dwukrotnie
 • poprzez powtórzenie wyrazów еле еле – ledwo ledwo

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD PRZYMIOTNIKÓW

Przysłówki od przymiotników tworzymy:

 • poprzez zmianę końcówki przymiotnika rodzaju męskiego w mianowniku liczby pojedynczej: -ый i -ий na lub

  весёлый – весело wesoło
  искренний – искреннее szczerze
  быстрый – быстро szybko
  свежий - свежо  świeżo

 • zmieniając końcówki przymiotnika rodzaju męskiego w mianowniku liczby pojedynczej: -ий na -и, w niektórych przypadkach pojawia się też przedrostek по- np.

 • вражеский – вражески wrogo
  творческий – творчески twórcze
  немецкий – по-немецки po niemiecku
  русский - по-русски po rosyjsku

 • poprzez dodanie przedrostka по- i zmianę końcówki przymiotnika w mianowniku liczby pojedynczej na -ему -ому

  старый – по-старому po staremu
  осенний - по-осеннему jesiennie

Przysłowki od przymiotników dzierżawczych tworzymy dodając :

 • przedrostek по- i końcówkę

  кошачий - по-кошачьи jak kot
  собачий – по-собачьи jak pies
  волчий – волчьи jak wilk
  человечий – человечьи jak człowiek

*Akcent przysłówkowy jest na ogół zgodny z akcentem przymiotników

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD ZAIMKÓW

 • tworzymy je od zaimków dzierżawczych dodając przedrostek по- i końcówkę -ему

  мой – по-моему według mnie
  свой - по-своему po swojemu


TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD RZECZOWNIKÓW

Przysłówki od rzeczowników w formie biernika lub narzędnika liczby pojedynczej

 • rzeczownik liczby pojedynczej w bierniku = przysłówek

  капелька - капелькуkropelkę
  чуточка - чуточку odrobinkę

 • rzeczownik liczby pojedynczej w narzędniku = przysłówek

  бег - бегом biegiem
  верх - верхом konno
  ночь – ночью nocą

 • rzeczownik w formie dopełniacza/biernika liczby pojedynczej w połączeniu z przyimkiem

  вдали w oddali
  издали z oddali
  сверху z góry
  внизу na dole
  набоку na boku
  назло na złość

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD LICZEBNIKÓW

Przysłówki tworzymy od liczebników:

 • głównych два, три, четыре za pomocą sufiksu -жды

  два -дважды dwukrotnie
  три – трижды trzykrotnie
  четыре -четырежды czterokrotnie

 • zbiorowych, używając formy biernika i przedrostka в-

  двое - вдвое (we dwoje)
  трое - втрое (w troje)
  четверо -  вчетверо (w czworo)

 • porządkowych, używając formy liczby mnogiej dopełniacza lub biernika i przedrostka в-, (вo-) np.

  первые - впервые
  первые - во-первых
  вторые - во-вторых
  трети - в-третьихDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej