Nauka Języka Rosyjskiego Online

Akcent i Wymowa - Nauka Języka Rosyjskiego

AKCENT

W języku rosyjskim istotną rolę odgrywa akcent, który wpływa na wymowę i znaczenie wyrazu. Jest on ruchomy i dynamiczny, w tekstach oznaczany jest ukośną kreską nad akcentowaną samogłoską lub podkreśleniem.

WYMOWA SAMOGŁOSEK, samogłoski akcentowane wymawiamy dłużej i wyraźniej, samogłoski nieakcentowane krócej i mniej wyraźnie ze względu na zjawisko redukcji. 

SAMOGŁOSKI W POZYCJI AKCENTOWANEJ

A {a}
Я {ja}

карта [karta]
сядьте [sjadtie]

PODOBNIE DO POLSKIEGO a, SZCZERZEJ OTWARTE

Е {je}
Э {e}

cерый [sjeryj]
это  [еta]

PODOBNIE DO POLSKIEGO e, BARDZIEJ 'TYLNE'

И {i}

игры [igry]

PODOBNIE DO POLSKIEGO i, BARDZIEJ ŚCIEŚNIONE

Ы {y}

Пылкий [pyłkij]

PODOBNIE DO POLSKIEGO y, BARDZIEJ TYLNE I ŚCIEŚNIONE

О {o}
Ё* {jo}

́oкoло [оkała]
жёлтый [żołtyj]

PODOBNIE DO POLSKIEGO o, ALE WARGI ZAKRĄGLONE PRWIE JAK PRZY WYMOWIE u

 У {u}
Ю {ju}

утка [utka]
юбка [jubka]

PODOBNIE DO POLSKIEGO u, WARGI JESZCZE BARDZIEJ ZAOKRĄGLONE

Ё* - zawsze jest akcentowane

SAMOGŁOSKI W POZYCJI AKCENTOWANEJ

A {a}
Я {ja}

арб́уз  [arbus]
яблоко [jabłako]

WYMAWIAMY KRÓTSZE a

Е {je}
Э {e}

cедой [sjedoj]
жeна [etasz]

ZAMIAST e, WYMAWIAMY DŹWIĘK PODOBNY ZARAZEM DO ie
ZAMIAST Э, WYMAWIAMY DŹWIĘK PODOBNY ZARAZEM DO ыэ

И {i}

игрa{i} [igra]

SAMOGŁOSKA NIE ZMIENIA SIĘ JAKOŚCIOWO, WYMAWIA SIĘ KRÓCEJ

Ы {y}

сыграть [sygrat']

SAMOGŁOSKA NIE ZMIENIA SIĘ JAKOŚCIOWO, WYMAWIA SIĘ KRÓCEJ

О {a}

обед [abjet]

NIEAKCENTOWANE o WYMAWIAMY JAK a

 У {u}

урoк [urok]

SAMOGŁOSKA NIE ZMIENIA SIĘ JAKOŚCIOWO, WYMAWIA SIĘ KRÓCEJ


WYMOWA SPÓŁGŁOSEK

1. Rozróżniamy spółgłoski zawsze twarde (ж, ш, ц) i zawsze miękkie (ч, щ), których brzmienie nie ulega zmianie bez względu na samogłoskę która znajduje w ich otoczeniu.

 • жест - [żest] живой – [żywoj] жёлтый - [żołtyj]
 • шесть – [szest'] широкий - [szyrokij] шёл - [szoł]
 • оценка – [acenka] цирк - [cyrk]
 • частый – [c'astyj] чужой – [c'użoj]
 • щавель - [ściaw'el] щука – [ściuka]

2. Spółgłoska д, з, р, с, т w połączeniu z samogłoską и tworzą sylaby wymawiane miękko

диск, корзина, коридор, сироп, тигр

3. Grupy spółgłoskowe:

 • жч зч сч wymawiamy jak [ść] – мужчина [muścina] грузчик [gruścik] счастье [śćast'e]
 • тч wymawiamy jak [ćć] - лётчик [l'oććik]
 • тс wymawiamy jak [c] - детский [d'eckij]
 • дц тьc wymawiamy jak [cc] - двадцать [dwaccat] мыться [mycca]

4. W grupach spółgłoskowych вств, здн, стл, стн, jednej społgłoski nie wymawiamy

здравствуйте [zdrastwujt'e], праздник [praznik], счастливый [sc'astliwyj],
честный [ćesnyj]

5. Spółgłoskę в w grupach кв св тв цв wymawiamy zawsze dźwięcznie

москва [maskwa], свет [sw'et], твой [twoj], цветной [cw'etnoj]

6. W języku rosyjskim występuje zjawisko:

 • ubezwdźwięcznienia spółgłosek w wygłosie, np. город [gorat], берег [b'er'ek]
 • udźwięcznienia np. сделать [zdelat] экзамен [egzam'en]


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej