Nauka Języka Rosyjskiego Online

DEKLINACJA I i III - Gramatyka Języka Rosyjskiego

RZECZOWNIKI I DEKLINACJI

Rzeczowniki I deklinacji odmieniamy według czterech schematów w zależności od zakończenia tematu i końcówki.

Należy pamiętać, że:

  • w liczbie mnogiej rzeczowników żywotnych forma biernika = formie dopełniacza
  • w liczbie mnogiej rzeczowników nieżywotnych forma biernika = formie mianownika
  • rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego zakończone na -а -я

LICZBA POJEDYNCZA

И.

кто? что?

карта

папа

дядя

земля

Р.

кого? чего? (нет)

карты

папы

дяди

земли

Д.

кому? чему?

карте

папе

дяде

земле

В.

кого? что? (вижу)

карту

папу

дядю

землю

Т.

с кем? с чем?

картой

папой

дядей

землёй

П.

о кём? о чём?

о карте

о папе

о дяде

о земле


LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

карты

папы

дяди

земли

Р.

кого? чего? (нет)

карт

пап

дядей

земeль

Д.

кому? чему?

картам

папам

дядям

землям

В.

кого? что? (вижу)

карты

папы

дядей

земли

Т.

с кем? с чем?

картами 

папами  

дядями  

землями  

П.

о кём? о чём?

о картax

о папax

о дядяx

о земляx

* Według tego schematu odmieniają się również m.in.: квартира (mieszkanie), комната (pokój), мама(mama), неделя(niedziela), песня(piosenka), тётя(ciocia).

  • rzeczowniki z tematem zakończonym na г,к,х, oraz ж,ш, щ, ч, ц

                                              LICZBA POJEDYNCZA                      LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

девушка

Дача (свеча)

девушки

дачи

Р.

кого? чего? (нет)

девушки

дачи

девушeк

дач

Д.

кому? чему?

девушке

даче

девушкам

дачам

В.

кого? что? (вижу)

девушку

дачу

девушeк

дачи

Т.

с кем? с чем?

девушкой

дачей (свечой)

девушками

дачами

П.

о кём? о чём?

о девушке

о даче

о девушкax

о дачax

*Według tego schematu odmieniają się również m.in. душа (dusza), дедушка (dziadek), книга (książka), кожа (skóra), кошка (kotka), куртка (kurtka), ложка (łyżka), улица (ulica).

  • rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ия

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

география

географии

Р.

кого? чего? (нет)

географии

географий

Д.

кому? чему?

географии

географиям

В.

кого? что? (вижу)

географию

географии

Т.

с кем? с чем?

географией

географиями  

П.

о кём? о чём?

о географии

о географияx

* Według tego schematu odmieniają się również m.in. демонстрация (demonstracja), история (historia),  линия (linia), организация (organizacja), профессия (zawód).

4. rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończonych na -ья

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

статья

статьи

Р.

кого? чего? (нет)

статьи

статeй

Д.

кому? чему?

статье

статьям

В.

кого? что? (вижу)

статью

статьи

Т.

с кем? с чем?

статёй

статьями

П.

о кём? о чём?

о статье

о статьяx

* Według tego schematu odmieniają się również m.in. свинья (świnia), семья (rodzina), скамья (ławka), судья (sędzia).

RZECZOWNIKI III DEKLINACJI

Do deklinacji III należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na spółgłoskę miękką (ze znakiem miękkim ь )

1. rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na spółgłoskę miękką

LICZBA POJEDYNCZA

И.

кто? что?

медаль

церковь

лошадь

Р.

кого? чего? (нет)

медали

церкви

лошади

Д.

кому? чему?

медали

церкви

лошади

В.

кого? что? (вижу)

медаль

церковь

лошадь

Т.

с кем? с чем?

медалью

церковью 

лошадью

П.

о кём? о чём?

о медали

о церкви

о лошади


LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

медали

церкови

лошади

Р.

кого? чего? (нет)

медал

церкв

лошадeй

Д.

кому? чему?

медалям

церквям

лошадям

В.

кого? что? (вижу)

медали

церкови

лошадeй

Т.

с кем? с чем?

медалями  

церковями  

лошадьями 

П.

о кём? о чём?

о медаляx

о церквяx

о лошадяx

* Według tego schematy odmieniają się również m.in. бровь (brew),  жизнь (życie),  кость (kość), ладонь (dłoń), мысль (myśl), новость (nowość), радость (radość), смерть (śmierć), цель (cel)

2. rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na ж ш щ ч + ь

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

молодёжь

вещь

ночь

вещи

ночь

Р.

кого? чего? (нет)

молодёжи

вещи

ночи

вещ

ночeй

Д.

кому? чему?

молодёжи

вещи

ночи

вещ

ночaм

В.

кого? что? (вижу)

молодёжь

вещь

ночь

вещи

ночи

Т.

с кем? с чем?

молодёжью

вещью

ночью

вещaми

ночaми

П.

о кём? о чём?

молодёжи

о вещи

о ночи

о вещax

о ночax

* Według tego schematu odmieniają się również m.in. мышь (mysz), печь (piec), помощь (pomoc), речь (mowa)

4. nietypowa odmiana rzeczowników мать i дочь

 

LICZBA POJEDYNCZEJ

LICZBA MNOGA

И.

кто? что?

мать

дочь

матери

дочери

Р.

кого? чего? (нет)

матери

дочери

матерeй

дочерeй

Д.

кому? чему?

матери

дочери

матерям

дочерям

В.

кого? что? (вижу)

мать

дочь

матерeй

дочерeй

Т.

с кем? с чем?

матерью

дочерью

матерями

дочерями

П.

о кём? о чём?

о матери

o дочери

о матеряx

дочеряxDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej