Nauka Języka Rosyjskiego Online

PRZYIMKI 2 - Gramatyka Języka Rosyjskiego

PRZYIMKI

 • Przyimki które określają przemieszczenie się w przestrzeni, odpowadające na pytanie где?
 • по (кому? чему?) po (czym?)

  Мы ходили по городу вес вечер
  Chodziliśmy po mieście cały wieczór

 • через (кого? что?)

  Через дорогу переходили только по пешеходному переходу 
  Przez jezdnię przechodź tylko po przejściu dla pieszych

 • Przyimki określające czas, odpowiadające na pytanie когда?
 • в(o) (кого? что) w, we

 • В прошлые каникулы я ездила в Крым
  W zeszłe wakacje byłam na Krymie

 • во время (кого? чего?)

  Я не успел пообедать во время перерыва
  Nie zdąrzyłam zjeść obiadu w czasie przerwy

 • перед (кем? чем?) przed

  Мой брат всегда перед сном читает книгу
  Mój brat zawsze przed snem czyta książkę

 • при ком чём przy

  При покупке двух фильмов третий фильм вы поучаете в подарок
  Przy zakupie dwóch filmów, trzeci film dostajesz w prezencie

 • с(о) (кого? чего?) od kiedy

  С понедельника я начинаю курс англисйкого языка
  Od poniedziałku zaczynam kurs języka angielskiego

 • с... до (кого? чего? ... кого? чего?)

  Магазин открыть с семи утра до семи вечера
  Sklep czynny jest od 7 rano do 7 wieczorem

 • Спустя (кого? чего?) po uplywie, po

  Он вернулся из Англии спустя год
  On wrócił z Anglii po upływie roku 

 • за (кого? что?) w ciągu

 • Он прочитает эту статью за час
  On przeczytał ten artykuł w ciągu godziny

 • через (кого? что?) za, po, po upływie

  Он вернётся через час
  On wrócił po godzinie

 • по (кому? чему?) co, w każdy

  По вторникам я хожу в кино
  W każdy wtorek chodzę do kina

 • после (кого? чего?)  po

  После обеда все отдыхали
  Po obiedzie wszyscy odpoczywali

 • Przyimki określające przeznaczenie, cel
 • для (кого? чего?) dla, do

 • Это паста для зубов
  To jest pasta do zębów

 • от (кого? чего?) od (czego?) na (co?)

  Она пьёт сироп от насмарка
  Ona pije syrop na katar

 • за (кем? чем?) po (co?)

  Они идут за пакупками
  Oni idą na zakupy

 • Przyimki wyjaśniające
 • без (кого? чего?) bez

 • Наша бабушка него не видит без очков
  Nasza babcia nie widzi niczego bez okularów

 • благодаря (кому? чему?) dzięki (komu? Czemu?)

  Это благодаря тебе я поехал на концерт моей любимой группы
  To dzięki tobie pojechałam na koncert mojej ulubionej grupy

 • вместо (кого? чего?) zamiast

 • В этот салат вместо сметаны можно добавить натуральный йогурт
  Do tej sałatki zamiast śmietany można dodać naturalny jogurt

 • из-за (кого? чего?) z powodu

  Толя не идёт в школу из-за болезни
  Tola nie idzie do szkoły z powodu choroby

 • кроме (кого? чего?) oprócz, z wyjątkiem

  У нас в сколе кроме русского языка есть английский
  W naszej szkole oprócz języka rosyjskiego jest angielski.

 • о (ком? чём?) o

  Это передаца о музыке
  Ta audycja jest o muzyce

 • от (кого? чего?) od

  Я получила письмо от любимого
  Dostałam list od ukochanego

 • по (кому? чему?) przez (co?) do,z (czego?)

  Мама говорит по телефону
  Mama rozmawia przez telefon

 • про (кого? что?) o

  Она часто рассказывает истории про жизни
  Ona często opowiada historie o życiu

 • против (кого? чего?) przeciwko, wbrew

  Она против расизма
  Ona jest przeciwna rasizmowi

 • с (кем? чем?) / (кого? чего?) z

  Катя разговаривает с подругами в чатах
  Kasia często rozmawia z przyjaciółkami na czacie

 •  через (кого? что?) przez, poprzez

  Я часто делаю покупки через интернет 
  Często robię zakupy przez internetDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej