Nauka Języka Rosyjskiego Online

TRYBY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

TRYBY

Czasownik w języku rosyjskim może występować w trzech trybach: oznajmującym, przypuszczającym i rozkazującym.

TRYB OZNAJMUJĄCY


Czasowniki w tym trybie wskazują na czynności, które odbywały się w przeszłości, teraźniejszości lub będą odbywać się w przyszłości. W trybie oznajmującym czasowniki odmieniają się przez osoby, liczbę i posiadają kategorię czasu.

Моя мама идиот с подругами в театр. Moja mama idzie z przyjaciółkami do teatru.
Моя сестра прочитала книгу.  Moja siostra przeczytała książkę.
Завтра буду сдавать экзамен по математике. Jutro będę zdawać egzamin z matematyki.

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

Czasowniki w trybie przypuszczającym używane są gdy mówimy o czynnościach, które mogą zaistnieć tylko w określonych warunkach lub gdy wyrażamy życzenie, aby dana czynność zaistniała.

Tworzymy go dodając partykułę бы  do czasownika w formie czasu przeszłego.
написал бы – napisałby
процитала бы – przeczytałby

Я хотела бы испечь торт.. Chciałabym upiec tort.
Пошёл бы я погулять. Poszłabym pospacerować.

TRYBU ROZKAZUJĄCY

Tryb rozkazujący tworzymy od tematu czasownika w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego.
Делать →  они делают

  • W przypadku czasowników, których temat kończy się na samogłoskę, dodajemy w 2 osobie liczby pojedynczej a w liczbie mnogiej -йте

читать →  они читают

  • читай (2. osoba l.poj.)
  • читайте (2. osoba l.mn.)
  • W przypadku czasowników, których temat kończy się spółgłoskę, a w 1. osobie liczby pojedynczej akcent pada na końcówkę, to w 2. osobie l.poj. dodajemy a w l.m. -ите

писать → я пишу → они пишут 

  • пиши (2. osoba l.poj.)
  • пишите (2. osoba l.mn.)
  •  Do czasowników,  których temat kończy się spółgłoskę, a w 1. osobie liczby pojedynczej akcent pada na temat, to w 2. osobie l.poj. dodajemy a w l.mn. -ьте

поставить →  я поставлю →  они поставят

  • поставь (2. osoba l.poj.)
  • поставьте (2. osoba l.mn.)

Formy trybu rozkazującego z wyrazami давай давйте

W języku rosyjskim tryb odnoszący się do 1 osoby liczby mnogiej tworzy się za pomocą słów давай (2. os. l.poj.) давйте (2. osoba l.mn.) oraz czasownika w bezokoliczniku lub w 1 osobie l. mn. czasu przyszłego.

Давай (давайте) играть в футбол. Zagrajmy w piłkę nożną.
Давай (давайте) пойдем в театр. Chodźmy do teatru.
Давай (давайте) будем готовить обед. Chodźmy będziemy gotować obiad.

Formy trybu rozkazującego z wyrazami пусть пускай

Tryb rozkazujący dla 3 osoby liczby pojedynczej lub mnogiej tworzymy przy pomocy słów пусть! lub пускай! Dodajemy je do czasownika w 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego.  Пускай jest potoczną formą partykuły пусть.

Пусть Петя идет в магазин. Niech Piotr idzie do sklepu.
Пускай Петя пойдет в магазин. Niechaj Piotr pójdzie do sklepu.
Пусть / Пускай Аня и Зоя споют.. Niech Ania i Zoja zaśpiewają.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej