RZECZOWNIK - Gramatyka Języka Rosyjskiego

RZECZOWNIK Имя существительные

Rzeczowniki dzielimy na :

Rzeczowniki charakteryzują się posiadaniem kategorii gramatycznych:

Aby prawidłowo odmieniać rzeczowniki, należy wiedzieć na jakie pytanie odpowiadają one w danym przypadku:

Mianownik

kto? co?

именительный

кто? что?

Celownik

kogo? czego?

родительный

кого? чего? (нет)

Dopełniacz

komu? czemu?

дательный

кому? чему?

Biernik

kogo? co?

винительный

кого? что? (вижу)

Narzędnik

z kim? z czym?

творительный

с кем? с чем?

Miejscownik

o kim? o czym?

предложный

о кём? о чём?

Wyróżniamy także rzeczowniki, które występują:

Rzeczowniki dzielimy na:

→ Należy pamiętać, że rodzaj rzeczownika w języku polskim nie zawsze odpowiada rodzajowi rzeczownika w języku rosyjskim np.:

→ w języku rosyjskim tak jak i w języku polskim istnieją rzeczowniki których liczba mnoga tworzona jest nieregularnie. Należy nauczyć się ich na pamięć, np.:

→ niektóre rzeczowniki są w języku rosyjskim nieodmienne, zazwyczaj należą do nich wyrazy zapożyczone. Rzeczowniki te nie posiadają liczby mnogiej, np.: 

Rodzaj rzeczownika możemy rozpoznać po końcówce lub po zakończeniu tematu w mianowniku liczby pojedynczej.

RODZAJ MĘSKI

RODZAJ ŻEŃSKI

RODZAJ NIJAKI

- końcówka -а -я
мама, земля, география, семья

-końcówka zerowa, temat zakończony na miękką spółgłoskę,
ночь любовь

-końcówka -а -я
папа, юноша, дедушка, дядя

-końcówka zerowa, temat zakończony na twardą spółgłoskę,
телефон, компьютер 

-końcówka zerowa, temat zakończony na miękką spółgłoskę
писатель день

-końcówka zerowa, temat zakońćzony na spółgłoskę
трамвай

- końcówka -о -(и)е -ье -ьё
молоко, сердце, приглашение, здоровье, ружьё,
- 10 rzeczowników zakończonych na -мя -имя время, -знамя, -пламя, -племя, -бремя,емя -темя, стремя, -вымя 

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ RZECZOWNIKÓW

Liczbę mnogą rzeczowników, tworzy się przez dodanie odpowiedniej końcówki (-ы-и -а -я) do tematu rzeczownika w liczbie pojedynczej.


RZECZOWNIKI ZAKOŃCZONE NA г, к, х, ж, ш, щ, ч,

Jeśli rzeczownik lub jego temat kończy się na г, к, х, ж, ш, щ, ч, liczbę mnogą tworzymy, dodając końcówkę

Należy pamiętać, że po ж, ш, samogłoskę и zawsze wymawiamy jak -ы

RZECZOWNIKI ZAKOŃCZONE NA -ц

Jeżeli rzeczownik lub jego temat kończy się na spółgłoskę -ц, liczbę mnogą tworzymy, dodając końcówki:

W niektórych rzeczownikach rodzau męskiego oraz rodzaju nijakiego zakończonych na -o liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie -ья. Najczęściej używane rzeczowniki z tej grupy to:

RZECZOWNIKI RODZAJU MĘSKIEGO Z AKCENTOWANĄ KOŃCÓWKĄ -а -я W LICZBIE MNOGIEJ

Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego, kończące się w mianowniku liczby pojedynczej na spółgłoskę twardą lub miękką, mają w liczbie mnogie akcentowaną końcówkę -а -я. np.

RZECZOWNIKI singularia I pluralia tantum

W języku rosyjskim tak jak i w języku polskim istnieją rzeczowniki, które mają :

молоко (mleko),  молодёж (młodzież), одежда (odzież)

каникулы (wakacje), брюки (spodnie), шахматы  (szachy)