ZDANIA ZŁOŻONE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

mogą funkcjonować jako osobne zdania proste.

TYPY ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH :

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE.

→ Zdania złożone podrzędnie nie mogą istnieć jako oddzielne zdania, ponieważ jedno zdanie zależy od drugiego.

Typy zdań podrzędnie złożonych: