SKŁADNIA - Gramatyka Języka Rosyjskiego

ZDANIA POJEDYNCZE

Dzielimy je na:

→ twierdzące

→ przeczące

W języku rosyjskim wyróżniamy trzy typy zdań pytających:

z wyrazem pytającym np. что? чего? когда? где?

→ bez wyrazu pytającego – zdania te różnią się od zdań oznajmujących w mowie intonacją pytającą, a w piśmie znakiem zapytania.

→ z partykułą ли – nadaje pytaniu wydźwięk wątpliwości, niepewności.

SZYK WYRAZÓW PROSTY I PRZESTAWNY

W języku rosyjskim istnieje szyk wyrazów prosty i przestawny.  Pełni on funkcję:

W tym przypadku zmiana szyku nada zdaniu określone zabarwienie stylistyczne: podkreślenie, wzmocnienie przymiotnika. → Аня девушка умная.

→ gdy w języku rosyjskim chcemy określić dokładną wartość czegoś, stosujemy szyk wyrazów – prosty, tzn najpierw podajemy wartość a następnie jednostkę tej wartości. np.

Ей одиннадцать лет.
Ona ma 11 lat.         → wiemy, że ona ma dokładnie 11 lat

Им надо пройти двести метров.
Oni muszą przejść 200 metrów.     → muszą przejść dokładnie 200 metrów

Мы договорились встретиться в одиннадцать часов.
Umówiliśmy się na spotkanie o godzinie 11.     → umówiliśmy się dokładnie o 11

→ Jeśli w języku rosyjskim chcemy określić w przybliżeniu jakąś wartość, stosujemy szyk przestawny, tzn. najpierw dodajemy jednostkę wartości, a następnie jej wartość, np.

Ей лет одиннадцать.
Ona ma około 11 lat.
Им надо пройти метров двести.
Oni muszą przejść około 200 metrów.  
Мы договорились встретиться часов в одиннадцать.
Umówiliśmy się na spotkanie około godziny 11.   

ZDANIA BEZPODMIOTOWE

Wyróżniamy dwa rodzaje zdań bezpodmiotowych:

В нашем районе построили новые дома.
W naszej dzielnicy wybudowano nowe domy.