ZAIMKI DZIERŻAWCZE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Zaimki dzierżawcze wyrażają przynależność jakiegoś przedmiotu, jakieś cechy lub właściwości do danej osoby. Odpowiadają na pytania : чей? Czyj?, чья? Czyja?, чьё? Czyje? чьи? Czyje?

FORMA ZAIMKÓW DZERŻAWCZYCH

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

я

мой

моё

моя

мои

ты

твой

твоё

твоя

твои

oн/оно

его
её

его
её

она

мы

наш

нашe

нашa

наши

вы

ваш

вашe

вашa

ваши

они

их

их

RODZAJ I LICZBA ZAIMKÓW DZIERŻAWCZYCH

ODMIANA ZAIMKÓW DZIERŻAWCZYCH

Odmiana мой

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

мой

моё

моя

мои

Р.

кого? чего? (нет)

моего

моего

моей

моих

Д.

кому? чему?

моему

моему

моей

моим

В.

кого? что? (вижу)

мой/моего

моё

мою

мои/моих

Т.

с кем? с чем?

моим

моим

моей

моими

П.

о кём? о чём?

о моём

о моём

o моей

o моих

Tak samo jak zaimek мой odmieniają się zaimki : твой свой

Odmiana наш

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

наш

наш

нашa

наши

Р.

кого? чего? (нет)

нашего

нашего

нашeй

нашх

Д.

кому? чему?

нашему

нашему

нашeй

нашм

В.

кого? что? (вижу)

наш/нашего

наш

нашy

наши/нашх

Т.

с кем? с чем?

нашим

нашим

нашeй

нашими

П.

о кём? о чём?

о нашeм

о нашeм

o нашeй

o наших

Tak jak zaimek наш odmieniamy zaimek ваш.

ZAIMEK ZWROTNY себя I WYRAŻENIE ZAIMKOWE друг друга

Zaimek  себя i wyrażenie zwrotne друг друга odpowiadają polskiemu zaimkowi sobie, siebie (się).

ODMIANA ZAIMKA   себя

И.

кто? что?

-

Р.

кого? чего? (нет)

себя

Д.

кому? чему?

себe

В.

кого? что? (вижу)

себя

Т.

с кем? с чем?

сoбoй

П.

о кём? о чём?

o себe

WYRAŻENIE ZAIMKOWE друг друга

Wyrażenie друг друга oznacza siebie nawzajem  i jest używane w celu wyrażenie wzajemnych stosunków zachodzących między osobami tej samej lub różnej płci.

И.

кто? что?

-

Р.

кого? чего? (нет)

друг другa

Д.

кому? чему?

друг другy

В.

кого? что? (вижу)

друг другa

Т.

с кем? с чем?

друг c другом

П.

о кём? о чём?

друг o другa

ZAIMKI UOGÓLNIAJĄCE

Do zaimków uogólniających zaliczamy zaimki весь, любой, каждый, всякий.

Zaimek  весь

Służy on dla podkreślenia całości powierzchniowej lub liczbowej. W języku polskim odpowiada on zaimkowi cały.

ODMIANA ZAIMKA весь

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Rodzaj żeński

И.

кто? что?

весь

всё

вся 

все

Р.

кого? чего? (нет)

всего

всего

всей

всех

Д.

кому? чему?

всему

всему

всей

всем

В.

кого? что? (вижу)

весь/ всего

всё

всю 

все/всех

Т.

с кем? с чем?

всем

всем

всей

всеми

П.

о кём? о чём?

обо всём

обо всём

o всей

o всех

Zaimki любой, каждый, всякий.

Polskim odpowiednikiem tych trzech zaimków, jest zaimek każdy. Odmieniają się one jak przymiotniki twardotematowe.

Любой-każdy -w znaczeniu dowolny
каждый- każdy -w znaczeniu każdy
всякий- każdy- w znaczeni wszelki