PRZYSŁÓWEK - Gramatyka Języka Rosyjskiego

PRZYSZŁÓWKI наречие

Przysłówki mogą występować z :

W zdaniu przysłówek najczęściej pełni funkcję okolicznika

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW

Przysłówki tworzymy najczęściej od:

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD PRZYMIOTNIKÓW

Przysłówki od przymiotników tworzymy:

Przysłowki od przymiotników dzierżawczych tworzymy dodając :

*Akcent przysłówkowy jest na ogół zgodny z akcentem przymiotników

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD ZAIMKÓW


TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD RZECZOWNIKÓW

Przysłówki od rzeczowników w formie biernika lub narzędnika liczby pojedynczej

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW OD LICZEBNIKÓW

Przysłówki tworzymy od liczebników: