LICZEBNIKI ZBIOROWE - Gramatyka Języka Rosyjskiego

LICZEBNIKI ZBIOROWE

W języku rosyjskim formę liczebników zbiorowych mają tylko liczebniki 2-10

2 -двое
3- трое
4- четверо
5- пятеро
6- шестеро
7- семеро
8- восьмеро
9- девятеро
10- десятеро

ODMIANA LICZEBNIKÓW ZBIOROWYCH

И.

кто? что?

двое

Р.

кого? чего? (нет)

двоих

Д.

кому? чему?

двоим

В.

кого? что? (вижу)

двое/ двоих

Т.

с кем? с чем?

двоими

П.

о кём? о чём?

о двоих

И.

кто? что?

четверо

Р.

кого? чего? (нет)

четверых

Д.

кому? чему?

четверым

В.

кого? что? (вижу)

четверо / четверых

Т.

с кем? с чем?

четверыми

П.

о кём? о чём?

o четверых

Zastosowanie liczebników zbiorowych 2-10

W języku rosyjskim liczebników zbiorowych używamy:

Liczebniki zbiorowe оба, обе mogą one zastępować liczebnik двое, albo dwa oddzielne rzeczowniki.

И.

кто? что?

оба

обe

Р.

кого? чего? (нет)

обоих

обeих

Д.

кому? чему?

обоим

обeим

В.

кого? что? (вижу)

оба / обоих

обe / обeих

Т.

с кем? с чем?

обоими

обeими

П.

о кём? о чём?

об обоих

об обeих

ZASTOSOWANIE LICZEBNIKÓW оба, обе

W języku rosyjskim liczebników оба, обе używamy w połączeniu z rzeczownikami zarówno żywotnymi jak i nieżywotnymi wszystkich rodzajów, np.

ZWIĄZEK LICZEBNIKÓW Z RZECZOWNIKAMI

W języku rosyjskim, liczebniki 1, 2, 3, 4 łączą się z rzeczownikami w nietypowy sposób:

→ liczebnik один łączy się z rzeczownikiem w mianowniku liczby pojedynczej np.

→ liczebniki два, три, четыре łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu (uwaga!) liczby pojedynczej np.

liczebniki пять шесть семь łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu liczby mnogiej, np.

W liczebnikach zestawionych powyżej 20 z wyrazem:

один rzeczownik zawsze występuje w mianowniku liczby pojedynczej

два, три, четыре zawsze występują w dopełniaczu liczby pojedynczej np.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

один год

два три четыре года

пять шесть... лет

один час

два три четыре  часа

пять шесть... часов

один рубль

два три четыре рубля

пять шесть... рублей