KRÓTKIE I PEŁNE FORMY PRZYMIOTNIKA - Gramatyka Języka Rosyjskiego

FORMY KRÓTKIE PRZYMIOTNIKÓW JAKOŚCIOWYCH

W języku rosyjskim większość przymiotników jakościowych tworzy krótkie formy przymiotników, które występują tylko i wyłącznie w funkcji orzecznika. Formy te są w języku rosyjskim, używane bardzo często.

Krótkich form używamy w przypadku:

Я должен идти в университет. Ja powinienem iść na uniwersytet.
Я радa вас видеть. Jestem szczęśliwa, że Cię widzę.


Как он красив. Jaki on piękny.
Она так мудра. Ona jest taka mądra.

это удивительно. To jest niesamowite
что непонятно? Co jest niejasne?

Юбка длинна ей. Spódniczka jest za krótka.
Задача труднадля него. Zadanie jest dla niego za trudne.

→ dopełnienia, np.

Ты сам виноват в этом. Ty sam jesteś temu winien.
Он был недоволен собой.On był niezadowolony z siebie.

→ zdania podrzędnego np.

Ты сам виноват в этом. Ty sam jesteś temu winien.
Он был недоволен собой.On był niezadowolony z siebie.

FORMY PEŁNE PRZYMIOTNIKÓW W GRUPIE ORZECZENIA.

Pełnych form przymiotników w grupie orzeczenia  używamy w następujących przypadkach:

1. Jeśli w funkcji łącznika występują czasowniki:

остаться -оставаться
казаться - показаться
делаться - сделаться
стать - становится
выглядеть, слыть, оказаться, считататься, притворяться

Przymiotniki występują przeważnie w formie narzędnika np.

Дорога кажется бесконечной. Droga wydaje się nieskończoną.
Он выглядел усталым. Wyglądał na zmęczonego.

Она сидела грустной / грустная. Ona siedziała smutną / smutna.
Он вернулся весёлый / весёлым. On wrócił wesoły / wesołym.

2. Jeżeli przymiotnik występuje w funkcji określenia przy orzeczniku w złożonym orzeczeniu imiennym w zdaniach typu : кто/ что - кто/ что какой np.

Варшава - город красивый / красивый город. Warszawa – piękne miasto.
Анна - актриса талантливая / талантливая актриса. Anna – utalentowana aktorka.

3. Przy wskazaniu na stopień cechy za pomocą wyrazów: такой , какой

Он такой умный. On jest taki mądry.
Какая она красивая. Jaka ona piękna.