CZAS TERAŹNIEJSZY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS TERAŹNIEJSZY

Formy czasu teraźniejszego posiadają tylko czasowniki o aspekcie niedokonanym.

ZASTOSOWANIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasu teraźniejszego używamy, kiedy chcemy poinformować o:

Таня читает книгу. Tatiana czyta książkę

Ежедневно встаю в восемь часов. Codziennie wstaję o ósmej rano.

FORMY CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasowniki w czasie teraźniejszym odmieniają się przez osoby i liczby, przybierając przy tym różne końcówki. Według typu końcówek dzielą się one na dwie grupy:
czasowniki koniugacji I i czasowniki koniugacji II.  первое и второе спряжение глаголов

            Do II koniugacji należą:

ODMIANA CZASOWNIKÓW I KONIUGACJI

 

читать

нести

мочь

я

читаю

несу

могу

ты

читаешь

несёшь

можешь

oн/она/ оно

читает

несёт

может

мы

читаем

несём

можем

вы

читаете

несёте

можетe

они

читают

несут

могут

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW II KONIUGACJI

 

говорить

учить

я

говорю

учy

ты

говоришь

учишь

oн/она/ оно

говорит

учит

мы

говорим

учим

вы

говорите

учите

они

говорят

уч

ODMIANA CZASOWNIKÓW TYPU MIESZANEGO смешанный тип

W języku rosyjskim istnieją czasowniki które odmieniają się według mieszanego  typu koniugacji. To znaczy, że w liczbie pojedynczej czasowniki odmieniamy wg koniugacji I a w liczbie mnogiej wg koniugacji II

 

говорить

я

хочу

ты

хочeшь

oн/она/ оно

хоч

мы

хотим

вы

хотите

они

хотят