CZAS PRZESZŁY - Gramatyka Języka Rosyjskiego

CZAS PRZESZŁY прошедшее время

Czas przeszły w języku rosyjskim dotyczy zarówno czasowników o aspekcie dokonanym jak i niedokonanym. Czasowniki czasu przeszłego ukazują na czynność, która już się odbyła czyli miała miejsce w przeszłości.

ZASTOSOWANIE CZASU PRZESZŁEGO

Павел побежал 3 километра - Paweł przebiegł 3 kilometry.
Мама прочитала книгу – Mama przeczytała książkę.

TWORZENIE FORM CZASU PRZESZŁEGO

Czas przeszły odmienia się przez liczby i rodzaje (tylko w liczbie pojedynczej).
Tworzymy go od tematu bezokolicznika, dodając sufiks -лi odpowiednią końcówkę rodzajową. W języku rosyjskim nie pomijamy zaimków osobowych, ponieważ służą one do rozpoznania, której osoby dotyczy zdanie.

LICZBA POJEDYNCZA  единственное число

Rodzaj męski
мужской род

-л-

я, ты, он

читал

czytałem, czytałeś, czytał

Rodzaj żeński
женский род

-ла

я, ты, онa

читалa

czytałam, czytałaś, czytała

Rodzaj nijaki
средний род

-ло

онo

читалo

czytało

LICZBA MNOGA множественное число

 

 

-ли

мы

 

читали

czytaliśmy, czytałyśmy

 

вы

czytaliście, czytałyście

 

они

czytali, czytały

NIEREGULARNE FORMY CZASU PRZESZŁEGO

Od podanych niżej czasowników, oraz wszystkich czasowników posiadających ten sam temat tworzymy nieregularne formy czasu przeszłego.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

есть

ел

елa

елo

ели

идти

шёл

шлa

шлo

шли

найти

нашёл

нашлa

нашлo

нашли

np. поесть, съесть, пойти, прийти, выйти, войти

NIETYPOWE FORMY CZASU PRZESZŁEGO W RODZAJU MĘSKIM

Niektóre czasowniki w rodzaju męskim liczby pojedynczej tworzą czas przeszły bez sufiksu -л-. Są to czasowniki  z rdzeniem -мер -тер -пер, oraz zakończone na -сти -зти -чь

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

умереть

умер

умерлa

умерлo

умерли

стереть

стёр

стёрлa

стёрлo

стёрли

отпереть

отпер

отперлa

отперлo

отперли

CZASOWNIKI Z SUFIKSEM -ну-

Możemy podzielić je na dwie grupy:

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

  • зевнуть

зевнул

зевнулa

зевнулo

зевнули

  • привыкнуть

привык

привыклa

привыклo

привыкли